XXX posiedzenie RN IBL

PORZĄDEK OBRAD 30. POSIEDZENIA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA,
28 STYCZNIA 2021 R.

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. HANNY SZMIDLI.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.).”
  Promotor:prof. dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:

  • dr hab. Izabela Kałucka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Piotr Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. DAWIDOWI MARCZAKOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 4. Delegowanie trzech przedstawicieli RN IBL do Komisji ds. nagród rocznych dyrektora IBL
 5. Przyjęcie protokołu z 29. posiedzenia RN IBL.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »