XXXI posiedzenie RN IBL

PORZĄDEK OBRAD 31. POSIEDZENIA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA,
25 LUTEGO 2021 R.

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ELŻBIETY KARMIŁOWICZ.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin na politykę stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie.”
  Promotor:
  prof. dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Drugi promotor:
  dr hab. Ewa Matyjaszczyk z Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin w Paryżu, Francja.
  Recenzenci:

  • dr hab. Izabela Kałucka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Piotr Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. inż. MARCINOWI KLISZOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 4. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. PAWŁA SAŁKA.
  Dotychczasowy tytuł: Rozmieszczenie węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych.
  Proponowany nowy tytuł: Rozmieszczenie węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gruntów porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych.
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Axel Schwerk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. MARIUSZA CIESIELSKIEGO.
  Dotychczasowy tytuł: Waloryzacja potencjału rekreacyjnego terenów leśnych przy wykorzystaniu danych przestrzennych.
  Proponowany nowy tytuł: Analiza rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych przy pomocy danych społecznościowej informacji geograficznej.
  Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 6. Opinia w sprawie zatrudnienia dr inż. HANNY SZMIDLI na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 7. Przyjęcie protokołu z 30. posiedzenia RN IBL.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »