XXXII posiedzenie RN IBL

PORZĄDEK OBRAD
32. POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA,
18 MARCA 2021 R.

 1. Podjęcie uchwały o nadaniu dr inż. MARZENIE NIEMCZYK stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. SYLWESTRA KOWALCZUKA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej:
  „Wpływ wielkości kompleksu leśnego na występowanie  wybranych patogenów grzybowych.”
  Promotor:
  prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Promotor pomocniczy:
  dr inż. Paweł Lech z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 3. Opinia w sprawie programu studiów podyplomowych w IBL pt. „Studia podyplomowe – Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”.
 4. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z planem przychodów na rok 2021.
 5. Opinia w sprawie korekty planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu z 31. posiedzenia RN IBL.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »