Wnioski o nadanie tytułu profesora

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

Wniosek o nadanie dr hab. Tomaszowi Oszako tytułu profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne

Wniosek o nadanie dr hab. Annie Seniczak tytułu profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne

Wniosek o nadanie dr hab. Dorocie Dobrowolskiej tytułu profesora nauk leśnych, w dyscyplinie leśnictwo

Wniosek o nadanie dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu tytułu profesora nauk leśnych, w dyscyplinie leśnictwo

Translate »