Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i potrzebne?

Is it possible and necessary to control European spruce bark beetle Ips typographus (L.) outbreak in the Białowieża Forest?

Autorzy

  • Jacek Hilszczański Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn;
    Tel. +48 22 7150603, fax +48 22 7200397, e-mail: J.Hilszczanski@ibles.waw.pl
  • Jerzy R. Starzyk Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w K rakowie, Wydział Leśny, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i K limatologii Leśnej, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Abstrakt

In response to the information published in „Forest Research Papers” (vol. 77(4), 2016), regarding the problem of the European spruce bark beetle Ips typographus (L.) in the Białowieża Forest, we present our viewpoint on this issue. The role of the European spruce bark beetle in the Białowieża Forest is discussed based on experience gained in Europe’s forests. We present the effects of I. typographus outbreaks on forest biodiversity as well as outbreak mitigation in the context of the processes taking place in semi natural forests.

DOI DOI: 10.1515/frp-2017-0009
Source Leśne Prace Badawcze, 2017, 78 (1): 88–92
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Discussion article
Original title
Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i potrzebne?
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2017, March

in Polish:

in English:

Translate »