dr hab. Jan Kowalczyk

Telefon

+48 22 7150 473

E-mail

J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL, p.o. kierownika studiów podyplomowych

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 115

Profil Autora Jan Kowalczyk
ORCID

Profile społecznościowe            

2000
Genetyka cech ilościowych, „Advanced Training in Forest Gene Resource Management” – Wydział Leśny Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, Kanada.

1992
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
1999
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  • Genetyka cech ilościowych
  • Plantacje nasienne
  • Zmienność populacyjna i rodowa sosny zwyczajnej
Translate »