dr hab. Małgorzata Sułkowska

Telefon

+48 22 7150 461

E-mail

M.Sulkowska@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 105

Profil Autora Małgorzata Sułkowska
Profile społecznościowe

           

2011
University of Bordeaux 1, Bordeaux, Francja.
2009
Plant Genetics Institute, National Research Council, Sesto Fiorentino, Włochy.
1994
Technical University, Zvolen Slovakia.

2016
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
2012
Studia podyplomowe „Menedżer projektów badawczych”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Lublin).
2004
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
1991
Uzyskanie tytułu magistra biologii, specjalizacja Biologia Środowiskowa, Uniwersytet Warszawski.

  • Badania z zakresu ekologii i genetyki populacyjnej drzew leśnych wybranych gatunków drzew leśnych buk zwyczajny, jarząb brekinia, świerk
  • Wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej drzew leśnych w ocenie możliwości adaptacyjnych do warunków siedliskowych
Translate »