prof. dr hab. Stanisław Drozdowski

Telefon

E-mail

S.Drozdowski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 138

ORCID
Profile społecznościowe

      

2018
Uzyskanie tytułu naukowego profesora – Dziedzina nauk leśnych
2014
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie „leśnictwo”
2003
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych (Wydział Leśny SGGW w Warszawie)
1997
Uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera (Wydział Leśny SGGW w Warszawie)
1992
Uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika (Techniku Leśne w Biłgoraju)

2001-2002
Zakład Systemów Naturalnych PIK (Potsdam Institute for Climate Impact Research, Niemcy)
1999
Praktyka z zakresu doświadczalnictwa leśnego w Swedish University of Agricultural Sciences (Alnarp)
1990
Praktyka z zakresu zagospodarowania lasu w Lasach Państwowych Czechosłowacji (Velké Meziříčí)

  • modelowanie matematyczne zjawisk przyrodniczych
  • rozwój lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka
  • hodowla lasu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych metod odnawiania i pielęgnacji lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym
  • testowanie materiału sadzeniowego wyhodowanego w różnych technologiach w warunkach gruntów leśnych, porolnych i poprzemysłowych
  • interakcja gospodarka leśna a ochrona przyrody
Translate »