dr inż. Tomasz Wojda

Telefon

+48 22 7150 475

E-mail

T.Wojda@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary,
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 113

Profil Autora Tomasz Wojda
ORCID
Profile społecznościowe

       

2010
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
2000
Uzyskanie tytułu mgr. inż. leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  • Zmienność wewnątrzgatunkowa drzew leśnych
  • Plantacyjna uprawa drzew gatunków szybkorosnących

Wojda T. 2010. Provenance and family variation in growth of Betula pendula Roth in juvenile age. X International Conference of Young Scientists „Eurasian Forests – Podmoskovny vechera”. 19-25.IX.2010. Moskwa, Materiały konferencyjne: 59-62. 

Sułkowska M., Wojda T. 2009. Isozyme variability in Polish and Latvian silver birch (Betula pendula Roth) provenances. IX International Conference of Young Scientists „Eurasian Forests – Polish Forests”. 24-30 maja 2009. The Publishing House of the Moscow State University of Forestry. Moscow-Kórnik, 2009, str. 162-167.

Zajączkowski K., Załęski A., Kowalczyk J., Wojda T., Kantorowicz W., Bodył M. 2007. Zmienność wewnątrzgatunkowa brzozy brodawkowatej na powierzchniach porównawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 2003-2007, 1-53. Sękocin Stary.

Markiewicz P., Wojda T. 2006. „Lasy Eurazji – Węgierski Las”. VI Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców 4-9 lipca 2006 r., Sopron, Węgry. Leśne Prace Badawcze, 4:149-151.

Wojda T. 2006. Leaf morphology in Polish populations of silver birch (B. pendula Roth). VI International Conference of Young Scientists „Forests of Eurasia – Hungarian Forest”. 4-9.07.2006. Sopron. Materiały konferencyjne, 59-62.

Markiewicz P., Wojda T. 2005. „Lasy Eurazji – Góry Uralu” V Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców. Leśne Prace Badawcze, 4:122-124.

Wojda T. 2005. Juvenile-mature genetic correlations for early selection: a review. V International Conference of Young Scientists „The Urals”. 26-30.09.2005. The Publishing House of the Moscow State University of Forestry, Moscow, str. 93-96.

Wojda T. 2004. Provenance and family variations of Betula pendula Roth in breeding features on FRI experimental plots. Referat wygłoszony w Finnish Forest Research Institute, 15-19.11.2004.

Wojda T. 2004. Weight and viability of silver birch (Betula pendula Roth) seeds in Polish selected seeds stands. IV International Conference of Young Scientists „Forests of Eurasia – Eastern Carpathians”, 27.09-1.10.2004.

Zajączkowski K., Załęski A., Kowalczyk J., Wojda T., Zajączkowska B., Kantorowicz W., Zawadzki M. 2002. Zmienność wewnątrzgatunkowa brzozy brodawkowatej na doświadczalnych powierzchniach porównawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 2000-2002, Warszawa, 1-36.

Załęski A., Zajączkowski K., W. Kantorowicz, Wojda T., Zawadzki M., Zajączkowska B., Garbień-Pieniążkiewicz D. 2002. Wzrost oraz przydatność hodowlana szybko rosnących gatunków drzew leśnych w uprawach plantacyjnych w różnych warunkach siedliskowych i uprawowych. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 2000-2002, Warszawa, 1-41.

Zajączkowski K., Kwiecień R., Zajączkowska B., Wojda T., Zawadzki M. 2001. Produkcyjne możliwości wybranych odmian topoli i wierzby w plantacjach o skróconym cyklu. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 1993-2001, Warszawa, 1-66.

Opieka nad organizacją i wykonaniem badań do prac magisterskich

2001
Wykorzystanie metody differentia display w badaniach nad fotoperiodyczną indukcją kwitnienia Pharbitis nil. UMK, Toruń.
1999
Wykorzystanie tkanki kalusowej i zawiesin komórkowych w badaniach nad molekularnymi podstawami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia. UMK, Toruń.

Translate »