Wskazówki dla autorów konferencji

                   

JĘZYK KONFERENCJI

Referaty będą prezentowane w języku angielskim lub w języku polskim.

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE
Abstrakty w języku angielskim i w języku polskim nieprzekraczające 300 słów powinny zawierać najistotniejsze informacje dotyczące metodyki i wyników.

Prosimy o przygotowanie abstraktów według kolejności informacji:

  • Imiona i nazwiska autorów
  • Nazwa instytucji z adresem
  • Adresy e-mail autorów
  • Tytuł referatu
  • Abstrakt
  • Słowa kluczowe

PREZENTACJE 

Preferowany czas przedstawienia prezentacji: referaty zamawiane – 20 minut, referaty zgłoszone – 15 minut.

POSTERY

Postery powinny być przygotowane w formacie B1 (100 cm x 70 cm).

 

Dofinansowano w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” programu „Doskonała Nauka” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki

 

Translate »