Rejestracja, opłaty i terminy

 

Terminy

1 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji, tytułu oraz streszczenia (do 500 wyrazów) proponowanego wystąpienia lub posteru. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny:

Formularz - wersja polska

8 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji

15 kwietnia 2024 r.

Informacja o zakwalifikowaniu prezentacji lub posteru oraz potwierdzenie udziału w konferencji

27 kwietnia 2024 r.

Opublikowanie szczegółowego programu konferencji wraz z abstraktami wystąpień i posterów

15-17 maja 2024 r.

Konferencja

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny. Pierwszeństwo udziału mają osoby czynnie biorące udział w konferencji (prezentacja lub poster).

Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie wysłane w dniu 5 kwietnia 2024 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Translate »