ARCANAGIS

2012 rok

Metody geomatyki sq leśnictwu niezbędne

O działaniach Instytutu Badawczego Leśnictwa w zakresie ochrony przytody oraz o różnych formach korzystania z GIS-u przez leśników rozmawiamy z prof. Tomaszem Zawiłą-Niedźwieckim, dyrektorem instytutu.

Metody geomatyki są leśnictwu niezbędne

Leśnictwo ze swej natury związane jest z przestrzenią, więc leśnicy pracują z mapami od zawsze. Geoinformacja znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich naszych zadaniach.

Translate »