Prognozy

Wykonywane przez Instytut Badawczy Leśnictwa prognozy mają na celu ukazanie bieżących zagrożeń występujących w środowisku leśnym. Dzięki wysokiej jakości prognoz, przygotowywanych przez najlepszą kadrę naukową, spełniamy nasze cele, jakimi są troska o środowisko przyrodnicze oraz zachowanie bezpieczeństwa w lesie.

Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi coroczne prognozy dotyczące ochrony lasu, a w szczególności:

  • prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu,
  • prognozowanie występowania oraz ograniczania liczebności szkodników i patogenów leśnych,
  • prognozowanie zagrożeń biotycznych i abiotycznych w lasach górskich Karpat i Sudetów, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych owadów,
  • prognozowanie urodzaju najważniejszych gatunków drzew leśnych,
  • prognozowanie rozwoju zasobów drzewnych i możliwości ich użytkowania.
Translate »