Nasi klienci

Instytut Badawczy Leśnictwa udostępnia od wielu lat szerokiemu gronu odbiorców swoją ofertę usługowo-doradczą, głównie z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, wykonywania planów ochronnych obszarów NATURA 2000, stosowania środków ochrony roślin, poradnictwa dotyczącego chorób drzew, nasion, sadzonek, oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów. Z tej oferty korzystają przede wszystkim osoby i firmy prywatne oraz urzędy miast i gmin.

Wśród Klientów korzystających z oferty naukowo-badawczej i usługowo-doradczej Instytutu Badawczego Leśnictwa są:

 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Unia Europejska
 • Nadleśnictwa Lasów Państwowych
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
 • SUMI AGRO Poland
 • CHEMINOVA Polska Sp. z o.o.
 • Norweskie Mechanizmy Finansowe / Polsko-Norweski Fundusz Badań
 • International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.
 • BASF Polska Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Białowieski Park Narodowy
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • MONSANTO Polska Sp. z o.o.
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Bayer Sp. z o. o.
 • Firmy certyfikujące w systemie PEFC
 • Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Fundacja Greenpeace Polska
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Chemtura Europe Limited Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Elektrownia „Kozienice” S.A.
 • Kalmar County
 • Administrative Board
 • Canadian Forest Service

oraz inne małe i średnie firmy prywatne oraz osoby fizyczne.

Translate »