List of reviewers 2012

 1. Adamowicz Krzysztof, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 2. Bolibok Leszek, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 3. Borkowski Jakub, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 4. Borowski Zbigniew, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 5. Brzeziecki Bogdan, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 6. Chojnicki Józef, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 7. Czerepko Janusz, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 8. Degórski Marek, prof. dr hab.
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa
 9. Dobrowolska Dorota, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 10. Drozdowski Stanisław, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 11. Giefing Dieter Franciszek, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 12. Gil Wojciech, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 13. Głowacka Barbara, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 14. Gołos Piotr, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 15. Grodzki Wojciech, doc. dr hab. inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków
 16. Grzybowska Urszula, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 17. Janeczko Emilia, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 18. Janek Magdalena, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 19. Kalaji Mohamed Hazem, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 20. Kornatowska Bożena, dr
  Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
 21. Król Alfred, dr inż.
  Zespół Ochrony Lasu, Kraków
 22. Łukaszewicz Jan, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 23. Małek Stanisław, dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 24. Miścicki Stanisław, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 25. Moskalik Tadeusz, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 26. Niemtur Stanisław, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków
 27. Nowakowska Justyna A., dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 28. Oszako Tomasz, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 29. Ota Ikuo, prof.
  Ehime University, Japonia
 30. Paschalis Piotr, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 31. Pazdrowski Witold, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 32. Robakowski Piotr, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 33. Sabor Janusz, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 34. Sierota Zbigniew, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 35. Sierpińska Alicja, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 36. Staszewski Tomasz, dr hab.
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 37. Strzeliński Paweł, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 38. Szwagrzyk Jerzy, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 39. Tarasiuk Stefan, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 40. Ukalska Joanna, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 41. Józef Wójcik, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 42. Zając Stanisław, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 43. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 44. Ząbecki Wojciech, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Translate »