Archiwum klonów drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z południowo-zachodniej Litwy

A clone archive of plus trees of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the south-west part of Lithuania

Autorzy

  • Adolf F. Korczyk Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny
    ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Polska
    Tel. +48 69 4056850; e-mail: adolfkorczyk@gmail.com
  • Izabela Myszczyńska Nadleśnictwo Pomorze
    ul. Pomorze 8, 16-506 Giby

Abstrakt

A cohort of 366 grafts reared from 47 plus trees of Pinus sylvestris L. representing 6 distinct provenances from south-west Lithuania were planted in the clone archive in the Pomorze Forest District (in the Polish part of the Augustowska Forest). The grafts were characterized by weak growth and high mortality, in fact only 67.8% of grafts survived 10 years after planting in the archive. They will remain for use in research on the genetic variability of wild pines.

DOI 10.2478/v10111-012-0025-1
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2012, Vol. 73 (3): 255–262
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Scientific report
Original title
Archiwum klonów drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z południowo-zachodniej Litwy
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date September, 2012

in Polish:

Translate »