Koszty działalności podstawowej w warunkach klęsk żywiołowych w Nadleśnictwie Węgierska Górka

The main costs of natural disasters in the Forest District of Węgierska Górka

Autorzy

  • Adam Tomasz Sikora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa; Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 3187088, e-mail: adam.sikora@ckps.lasy.gov.pl
  • Joanna Ukalska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Biometrii, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Abstrakt

The aim of the study was to determine the impact of increased forest management due to natural disasters on particular core unit costs. We analysed the direct costs for the Forest District of Węgierska Górka in the years 2004–2010 based on information from the State Forests Information System (SFIS) database compared with selected forest districts within the Regional Directorate of State Forests in Cracow (RDSF). The forest districts were divided into two groups with two and six forest districts and confidence intervals around the mean were determined and the significance of linear regressions of the considered characteristics was tested. Additionally, the growth rate (decrease) of the unit cost was calculated. Our studies showed that natural disasters affect only certain unit costs regardless of the intensity of the forest management. The increase in unit costs resulted in economic losses in forest management. A full long-term analysis of the economic impact of natural disasters should be done, taking into account the cost of reforestation of destroyed areas which may become apparent only some years later.

DOI 10.2478/frp-2014-0026
Source Leśne Prace Badawcze, 2014, 75 (3): 263–275
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original article
Original title
Koszty działalności podstawowej w warunkach klęsk żywiołowych w Nadleśnictwie Węgierska Górka
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2014, September

in Polish:

in Polish:

Translate »