dr hab. Janusz Czerepko

Telefon

22 71 50 538
+48 601 168 770

E-mail

J.Czerepko@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 108

Profil Autora Janusz Czerepko
ORCID
Profile społecznościowe

        

1997
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2002
Uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2012
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

  • Siedliskoznawstwo leśne
  • Typologia leśna
  • Fitosocjologia
  • Gleboznawstwo leśne
  • Ekologia i ochrona siedlisk leśnych
  • Dynamika i ochrona mokradeł leśnych
  • Restytucja siedlisk

Czerepko J.: Przehandlowanie wody na węgiel w kontekście biologicznego wiązania węgla w przyrodzie. Leśn. Pr. Bad., 2006, 1: 154-156.

Boczoń A., Czerepko J.: Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej. Leśn. Pr. Bad., 2005, 2: 152-154.

Czerepko J.: Natura 2000 a lasy. Wyzwania i uwarunkowania. Przewodnik interpretacyjny. Leśn. Pr. Bad. 2004, 3: 156-158.

Czerepko J.: Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Leśn. Pr. Bad., 2004, 3: 159.

Czerepko J.: Siódma międzynarodowa konferencja mokradłowa organizowana przez INTECOL. Leśn. Pr. Bad., 2004, 4: 207-208.

Więcej na stronie: www.czerepko.republika.pl

Translate »