dr hab. Paweł Przybylski

Telefon

+48 22 7150 337

E-mail

P.Przybylski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 114

Profil Autora Paweł Przybylski
ORCID
Profile społecznościowe

     

2016
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
2008
Uzyskanie tytułu magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biologia Doświadczalna.
2006
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny, Ochrona Środowiska Leśnego.
2006
Uzyskanie  tytułu licencjata na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody.

  • Genetyka populacyjna na poziomie fenotypowym i molekularnym
  • Hodowla selekcyjna drzew leśnych

BLP-248 Genetyczne uwarunkowania zmienności ekotopowej buka zwyczajnego ( Fagus silvatica L.) w Polsce. Finansowanie: DGLP.
BLP-374 Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035″. Finansowanie: DGLP.
BLP- 375 Program testowania potomstwa WDN, DD, PN, PUN w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej Drzew leśnych na lata 2011-2035″. Finansowanie: DGLP.
BLP-397 Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Finansowanie: DGLP.
BLP-409 Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym. Finansowanie: DGLP.
12-U-35 Opracowanie i wdrożenie do praktyki leśnej metod identyfikacji i wczesnej oceny leśnego materiału rozmnożeniowego w oparciu o markery molekularne. Finansowanie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
24.02.36 Wewryfikacja poprawności rozmieszczenia klonów rosnących na kwaterze 4 i 5 plantacji nasiennej w Matytach. 2013. Finansowanie: MNiSW.
24.02.24 Analiza zmienności genetycznej drzew matecznych sosny zwyczajnej oraz utworzenie z uzyskanych informacji relacyjnej bazy danych. Finansowanie: MNiSW.

Translate »