Ocena stopnia uszkodzenia liści drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Wołów dotkniętych klęską powodzi

Assessment of leaf damage in oak stands in the flood-affected Wołów Forest Division**

Autorzy

  • Robert Kuźmiński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań
  • Wojciech Szewczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Fitopatologii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71c, 60−625 Poznań;
  • Ignacy Korczyński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, 1Katedra Entomologii Leśnej, 2Katedra Fitopatologii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
  • Piotr Łakomy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań;

Abstrakt

This study examines the effect of flood on oak stands in the Wołów Forest Division by assessing the loss of leaf area due to insect feeding as determined in laboratory analyses of samples collected from standing trees. We compared stands, in which water stagnated for at least one month and stands with no water stagnation. It was found that the mean damage to the carbon assimilating organs of stands with stagnating water was lowered by approximately 6% compared to stands that were not affected by flood. Thus, no definite effect of flood contributing to losses of carbon assimilating organs in oak trees could be shown.

DOI 10.1515/frp-2015-0028
Source Leśne Prace Badawcze, 2015, 76 (3): 297–303
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original article
Original title
Ocena stopnia uszkodzenia liści drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Wołów dotkniętych klęską powodzi* *Tezy zawarte w niniejszym artykule zostały zaprezentowane na konferencji ekonomiczno-leśnej „Ekonomiczne problemy realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Polsce” – Kołobrzeg, 4–6 grudnia 2013 r.
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2015, September

in Polish:

in English:

Translate »