Program konferencji

 

Wstępny program konferencji*

15.05.2024 r. – DZIEŃ 1

Sesja otwierająca i sesje gości zagranicznych

 

7:30-8:30
Rejestracja uczestników
8:30-9:50 
Rozpoczęcie konferencji i wykłady otwierające

 • Piotr Tompalski (Canadian Forest Service) – The Role of Remote Sensing in Advancing Canada's Forest Management and Monitoring
 • Laxmi Thapa (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Student Consortium) - Exploring the Frontiers of Geospatial Technologies and Networking: Unveiling the Benefits through ISPRS SC
9:50-10:15
Przerwa
10:15-12:15
Sesja referatowa  Las/Miasto (czas prezentacji 20 min)
 
 • Saverio Francini (University of Florence) - Remote Sensing and ground data integration for forest disturbance and attributes mapping
 • Paweł Hawryło (University of Agriculture in Krakow) - Modelling annual basal area increment of Scots pine stands using tree ring cores and multisource remote sensing data
 • Janis Ivanovs (Latvian State Forest Research Institute Silava) - The influence of forest tree species composition on the forest height predicted from airborne laser scanning data
 • Markus Münzinger (Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER)) - Advancing Urban Forest Management to the Third Dimension: Integrating High-Resolution Mapping and Ecosystem Service Assessment
 • Benjamin Stöckigt (Luftbild Umwelt Planung GmbH / Freie Universität Berlin) - Modeling Vegetation Indicators in Urban Areas using Sentinel-2 and High-Resolution Reference Data based on Neural Networks.
12:15-13:15
Obiad
13:15-15:00
Sesja referatowa Klimat/Woda (czas prezentacji 20 min)

 • Jernej Jevšenak (Technical University of Munich) - Incorporating high-resolution climate, remote sensing and topographic data to map annual forest growth in central and eastern Europe
 • William Lidberg (Swedish University of Agricultural Sciences) - Digital wet areas mapping
 • David Frantz (Trier University) - Processing satellite data for land change and modification studies
 • Aura Salmivaara (Natural Resources Institute Finland) -Modelling the Role of Weather and Forest Management on Nutrient Export in Boreal Forested Catchments
15:00-15:20
Przerwa
15:20-17:20
Sesja referatowa Mobilność/Technologia (czas prezentacji 20 min)
 
 • Ewelina Dobrowolska (Serco c/o ESA-ESRIN) - Exploring the potential of Copernicus Sentinel missions in environmental research through open access and knowledge sharing
 • Anita Poturalska (University of Oulu)- Scaling material usage of forest ecosystem service: spatial accessibility method for mapping European wood supply and demand mismatches.
 • Oleksandr Karasov (University of Helsinki) - Nature and culture: how remote sensing and social media shape future of cultural ecosystem services research
 • Fruzsina Stefan (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna) - The potential of Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS) for studying recreational behaviour across generations – a case study of Vienna metropolitan area, Austria
 • Olle Järv (University of Helsinki) - Using Big Data to understand cross-border regions from the mobility of people: Insights from Poland and Europe
20:00-23:00
Uroczysta kolacja

16.05.2024 r. – DZIEŃ 2

Sesje tematyczne oraz panele dyskusyjne

8:15-9:45 
Panel dyskusyjny (Rozwój kariery naukowej w Polsce i zagranicą)
9:45-11:15
Sesja referatowa LAS 1 (czas prezentacji 15 min)
 • Luiza Tymińska-Czabańska (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) - Modeling the effect of stand and site characteristics on the probability of mistletoe infestation in Scots pine stands using remote sensing data
 • Maciej Lisiewicz (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Potential of using multi-temporal ALS data and CIR images in classification of living and dead tree species
 • Ryan Caroll (Georg August Universitat Goettingen) - Effects of sample plot size on design-based and model-based estimates of above-ground forest biomass across Germany.
 • Grzegorz Krok (BitApps Group/Instytut Badawczy Leśnictwa) - Estimation of tree volume at sample plot level using terrestrial laser scanning technology
 • Zofia Jabs-Sobocińska (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) - Distance to ancient forest, topography, and pine cover shape the regeneration of post-agricultural forest in NE Carpathians
11:15-11:35
Przerwa
11:35-13:15
Sesja referatowa Miasto/Turystyka (czas prezentacji 15 min)
 • Mariusz Ciesielski (Instytut Badawczy Leśnictwa) - Big data w monitoringu rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych
 • Kaja Czarnecka (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk) - Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w badaniu klimatu lokalnego obszarów zurbanizowanych
 • Katarzyna Krasnodębska (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk) - Estimating building heights from global Digital Elevation Models
 • Donata Wysocka i Paweł Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Ekologiczne konsekwencje suburbanizacji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
 • Monika Kozłowska-Adamczak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Program Lasów Państwowych pn. „Zanocuj w lesie” i aplikacja moblina mBDL jako sposoby do realizowania społecznej roli lasu poprzez turystykę i rekreację w Polsce
 • Weronika Juszczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - What the Polish bushcrafter prefers? - a statistical approach to the forest man
13:15-14:15
Obiad
14:15-15:15
Panel dyskusyjny (Wymagania sektora prywatnego względem nauki)
15:15-17:15
Sesja referatowa Klimat/Woda (czas prezentacji 15 min)
 • Adriana Marcinkowska-Ochtyra (Uniwersytet Warszawski) - Mapping dynamically changing mountain vegetation from above – how is it possible?
 • Kinga Kulesza (Instytut Geodezji i Kartografii) - Assessment of the impact of weather conditions on forest health status in Poland
 • Jan Mikocki (Wojskowa Akademia Techniczna) - Wykorzystanie nowoczesnych technik geodezyjnych do badania zmian zasobów wód kontynentalnych
 • Maciej Bartold (Instytut Geodezji i Kartografii) - Fluorescencja chlorofilu w satelitarnych badaniach stanu mokradeł w Dolinie Biebrzy
 • Szymon Sala (Centrum Badań Kosmicznych) - Correlation of the flooding regime with the presence of Solidago gigantea over the valleys of Narew and Vistula in Poland
 • Natalia Rębisz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) - Półautomatyczna metoda generowania sieci cieków wodnych w oparciu o wysokorozdzielczy Numeryczny Model Terenu
17:15-17:30
Przerwa
17:30-19:00
Sesja referatowa Las 2 (czas prezentacji 15 min)
 • Tomasz Hycza (Instytut Badawczy Leśnictwa) - Metoda delimitacji obszarów leśnych z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego i zobrazowań hiperspektralnych
 • Jakub Talaga (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) - Nienadzorowana ocena różnorodności gatunkowej lasów Polski
 • Adrian Nowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Zmiany złożoności przestrzennej obszarów leśnych na świecie w latach 1992-2020
 • Elvis Tangwa (IDEAS NCBR) - Predicting forest volume growth using repeated airborne laser scanning(ALS) data combined with climate and soil data
 • Weronika Żukowska (Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk) - Development of a strategy for the conservation of genetic resources based on genetic and geographic data – black poplar example
 • Vasyl Mohytych (Instytut Badawczy Leśnictwa) - Potencjał wykorzystania technik teledetekcji w badaniach genetycznych drzew leśnych

17.05.2024 r. – DZIEŃ 3

Sesje tematyczne oraz warsztaty

8:15-9:45
Sesja referatowa Technologia (czas prezentacji 15 min)
 • Bartłomiej Kraszewski (Instytut Badawczy Leśnictwa) - GeoSpatial Big Data in Forest Environment: Challenges and Perspectives
 • Maksymilian Kulicki (IPPT PAN, IDEAS NCBR) - Review of Artificial Intelligence Tools for Processing Ground-based LiDAR Data in Precision Forestry
 • Radosław Gurdak (Polska Agencja Kosmiczna) - Ocena dokładności modeli wzrostu pszenicy ozimej na podstawie danych teledetekcyjnych
 • Artur Leńczuk (Wojskowa Akademia Techniczna) – Ocena właściwości suszy na podstawie danych geodezyjnych
 • Wojciech Krawczyk (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) - Generowanie Modeli Koron Drzew z zastosowaniem fuzji danych GEDI (NASA) oraz Sentinel-1,-2 (ESA) - możliwości aplikacyjne w modelu polskiego leśnictwa
9:45-11:00
Przerwa / Sesja posterowa
11:00-12:30
Sesja referatowa Analizy zmian (czas prezentacji 15 min)
 • Vahid Nasiri (Uniwersytet Rolniczy im. Kołłątaja w Krakowie) - Trend Analysis of Zagros Forest Dynamics and Their Responses to Climate Change: Time Series Analysis Using Google Earth Engine
 • Adrian Ochtyra (Uniwersytet Warszawski) - Threshold and trend-based vegetation change monitoring algorithm based on the inter-annual multi-temporal normalized difference moisture index series: A case study of the Tatra Mountains
 • Weronika Wnuk (Uniwersytet Warszawski) - Co było a nie jest - zaginione osady Królestwa Polskiego w oku współczesnych narzędzi badań nieinwazyjnych,
 • Szymon Jajuga (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) - Zmienność warunków świetlnych panujących pod okapem drzewostanu w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Krzysztof Gryguc (Centrum Badań Kosmicznych PAN ) - Wieloczasowe serie danych satelitarnych w monitoring rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem
12:30-13:00
Zamknięcie konferencji
13:00-13:45
Obiad
14:00-16:00
Warsztaty
* podano osoby prezentujące

Lista posterów

 • Adrian Kaszkiel (Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences) - Multi-scale recognition of the climatic functioning of peatlands in Poland – the MIRECLIM Project
 • Robin Wilgan (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences) - Impact of invasive tree species on ectomycorrhizal fungi in pine forest ecosystems
 • Dominika Robak (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences) – Regeneration potential and genetic variability of black poplar (Populus nigra L.) along the Vistula River
 • Anita Rzadkiewicz (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences) - Metabolome analysis of N. tabacum cv. BY-2 suspension cells depending on sample size and method of normalization of GC MS/MS data
 • Julita Bujak (University of Agriculture in Krakow) - Development of ecosystem services in forest complexes on the example of Brzeziny Forest District
 • Martyna Lasek (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences) - Analysis of genomic resources of the most valuable Scots pine ecotypes in Poland in the face
  of a changing climate
 • Aleksandra Skolimowska (Warsaw University of Technology) - Albedo analysis and classification of snow and ice cover in satellite images in the Svalbard archipelago
 • Marta Kujawska (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences) - Influence of habitat type on the soil mycobiome of European white elm (Ulmus laevis Pall.)
 • Natalia Korcz (Forest Research Institute) - Infrastructure elements that should accompany forest routes
 • Radosław Cichosz (University of Agriculture in Krakow) - The impact of applying the biodynamic afforestation method on the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on the reclaimed sand mine in Szczakowa
 • Aram Takmadżan (University of Warsaw) - Vegetation condition changes of the tree stands in the Tatra Mountains from 1984 to 2022 using Landsat satellite images
 • Natalia Korcz (Forest Research Institute) - Can environmental education affect the strength of a person's connection to nature – an experiment on young adults using the CNS and NEP psychometric scales
 • Aleksandra Krzywicka (University of Warsaw) - Change detection in the Tatra Mountains forests using Landsat time series and the BFAST Algorithm
 • Anita Sabat-Tomala (University of Warsaw) - The application of airborne hyperspectral images and machine learning algorithms for the identification of invasive and expansive plant species
 • Jakub Miszczyszyn (University of Agriculture in Krakow) - Analysis of the information capability of spectral indices in remote sensing of mistletoe (Viscum album ssp. austriacum L.) in pine stands, acquired using unmanned aerial platforms (BSP)
 • Małgorzata Osmenda (State Forests, Olkusz Forest District) - The influence of physiological breaking the dormancy methods of European ash seeds on the seedling germination from various locations in the southern regions of Poland
 • Adrian Nowacki (Adam Mickiewicz University) - Accuracy comparison of various land cover and land use sources: case study of Poznań and poznański county
 • Piotr Janiec (University of Agriculture in Krakow) - An application of digital aerial photogrammetry data in forest height growth modelling
 • Małgorzata Szczepańska (Kazimierz Wielki University) - Using Sentinel-2 satellite imagery in the analysis of forest over changes following the storm of 2017 – case study of the Przymuszewo Forest Inspectorate in Poland
 • Kajetan Olędzki (Warsaw University of Life Science) - Weibull or normal distribution which one better approximates the tree diameter structure in pine stands
  of the Smardzewice Forest District?
 • Sebastian Czapiewski (Kazimierz Wielki University) - Utilization of LiDAR Data in Analyses of Peatland Changes in Young Glacial Drainage Basins
 • Igor Pawelec (University of Agriculture in Krakow) - Segmentation of forest geospatial data with scale-adaptive superpixels algorithm 
 • Kateryna Lipińska (Forest Research Institute) - Monitoring invasive species in urban areas using the example of knotweed in Warsaw
 • Natalia Michałowska - The impact of climate change on the accelerating crisis for nature in the United Kingdom
 • Agata Wrońska (AGH University of Krakow) - Assessment of the impact of historical mining activities on landscape planning in the Olkusz region
 • Garry Marapao (University of Agriculture in Krakow / University of the Philippines) - Climate-driven Spatio-temporal Disease Pattern of Uromycladium falcatarium (Doungsa-ard, McTaggart & R.G. Shivas) to Falcata Tree Plantations in Mindanao, Philippines
 • Anna Podkowa (Warsaw University of Technology) - River monitoring in the Lower Mekong Basin with L-band SMAP satellite data
 • Patrycja Essing-Jelonkiewicz (Kazimierz Wielki University) - Technological innovation used in the development of forest tourism and forest recreation in Poland as illustrated with the example of the tourist and recreational offer of the State Forest Holding – State Forests (SF)
 • Oskar Graszka (Warsaw University of Technology) - Modeling of potential high vegetation
 • Damian Czubak (Forest Research Institute) - Forest fire danger in the 2023 fire season
 • Muluken N. Bazezew (Georg-August Universitat Göttingen) - Modeling horizontal distribution of tree crown biomass by terrestrial laser scanning
 • Tao Jiang (Georg-August Universitat Göttingen) - Detecting Trees from World-view 3 Satellite Imagery Using Detection Transformers
 • Miłosz Tkaczyk (Forest Research Institute) - Bioclimatic variables and their impact on the potential distribution of Brenneria goodwinii in Europe
 • Hamideh Abdali (University of Agriculture in Krakow) - Consequences of Implementing Government Projects in Forest Areas in Northern Iran: Application of Systems Dynamics
 • Torana Arya Gasica (IDEAS NCBR) - Preliminary Results of Forest Inventory with Low Cost SLAM LiDAR
 • Jan Kotlarz (Nicolaus Copernicus University in Toruń) - Estimation of the Impact of Climate Change on Forestry Economy Using Economic Models
 • Małgorzata Białczak (Forest Research Institute) - Light conditions in the forest stands of Białowieża Forest
 • Reza Sarli (University of Agriculture in Krakow) - Sensitivity Analysis of Different Satellite-Based Vegetation Indices to Detect Drought in Vegetation (Case Study: Wielkopolsko-Pomorska, Western Poland)
 • Marta Włodarczyk (Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw) - Soricomorphs of lower course Odra River in diet of Tyto alba
 • Krzysztof Mitlesztedt (Forest Research Institute) - How to adapt cities to climate change with urban greening?
 •  

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Translate »