Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w rezerwacie Jesionowe Góry

Dying of ash (Fraxinus excelsior L.) in the Jesionowe Góry Nature Reserve

Autorzy

  • Michał Orzechowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa;
    Tel. +48 22 5938202, e-mail: michal.orzechowski@wl.sggw.pl
  • Jakub Kacprzak Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka
  • Wojciech Kędziora Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159; 02-776 Warszawa, Polska
    Tel. +48 22 5938204, e-mail: wojciech.kedziora@wl.sggw.pl

Abstrakt

The aim of this study was to analyse changes in the health status of ash stands belonging to the age classes VI and VIII growing in optimal site conditions and to compare the ash dieback with other age classes in the Jesionowe Góry Nature Reserve. Our research was conducted during the growing season in 2006 and 2007 on 22 permanent and 54 temporary sample plots. The health condition of the stands and the structure of natural regeneration were determined with a one-year interval. The amount of damage was defined using leaf loss, pest infestation and shoot dieback. Based on our estimation of natural regeneration, the capability for stand evolution in the future was determined.

DOI DOI: 10.1515/frp-2016-0014
Source Leśne Prace Badawcze, 2016, 77 (2): 124–133
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original article
Original title
Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w rezerwacie Jesionowe Góry
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2016, June

in Polish:

in English:

Translate »