Seminaria ogólnoinstytutowe

SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE

Plan seminariów w IBL
Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100

Tytuł seminarium
„Określenie i prognozowanie lokalizacji ognisk gradacyjnych szkodliwych owadów z zastosowaniem metod data mining na przykładzie barczatki sosnówki”

Główny autor
Dr hab. Lidia Sukovata
Zakład Ochrony Lasu

Dr inż. Mariusz Ciesielski
Zakład Geomatyki

Lokalizacja wydarzenia
IBL, Sękocin Stary

Tytuł seminarium
„Alien plant Pathogens in agriculture and forestry”

Główny autor
Dr. Slavica Matic
Institute for Sustainable Plant Protection (IPSP) National Research Council of Italy (CNR) w Torino 

Lokalizacja wydarzenia
IBL, Sękocin Stary

Tytuł seminarium
„Podsumowanie wyników inwentaryzacji wybranych grup owadów na obszarze nadleśnictw RDLP w Krośnie oraz Bieszczadzkiego, Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego”

Lokalizacja wydarzenia
on-line

Tytuł seminarium
„Długoterminowa dynamika populacji świerka a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej”

Główny autor
Dr inż. Ewa Zin
Zakład Lasów Naturalnych

Lokalizacja wydarzenia
on-line

Translate »