Seminaria zakładowe

Zakład Ekologii Lasu

Zakład Geomatyki

Seminaria odbędą się online

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Sala konferencyjna na I piętrze w budynku F

Zakład Lasów Górskich

Tytuł seminarium
Defoliacja i uszkodzenia drzew głównych gatunków lasotwórczych na terenach wyżynnych i górskich na podstawie monitoringu lasów w sieci stałych powierzchni obserwacyjnych I rzędu w latach 2010-2021″

Główny autor
Dr inż. Adam Wójcicki

Tytuł seminarium
„Biegaczowate (Carabidae) i zgniotkowate (Cucujidae) bieszczadzkich lasów bukowych z listy światowego dziedzictwa UNESCO na tle pozostałych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego”

Główny autor
Dr inż. Marcin Jachym

Zakład Lasów Naturanych

Seminaria odbywają się w siedzibie ZLN w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 6

Tytuł seminarium
„Uwarunkowania i dynamika wzrostu sosny zwyczajnej na siedlisku boru bagiennego w Puszczy Białowieskiej – wprowadzenie do badań?”

Główny autor
Mgr Kamil Pilch

Tytuł seminarium
„Zasięg przestrzenny pożarów w Puszczy Białowieskiej w ostatnich czterystu latach”

Główny autor
Dr inż. Ewa Zin

Tytuł seminarium
„Pożar lasu – czy to zawsze klęska?”

Główny autor
Prof. dr hab. Jerzy Gutowski

Tytuł seminarium
„Rozwój podrostów dębu pod okapem sosny – kontynuacja badań”

Główny autor
Dr hab. Rafał Paluch

Tytuł seminarium
„Młode pokolenie drzew w rezerwatach przyrody północno-wschodniej Polski”

Główny autor
Mgr. inż. Karolina Gabrysiak

Tytuł seminarium
„Czynniki wpływające na rozmieszczenie mrówek leśnych w Puszczy Białowieskiej”

Główny autor
Dr Izabela Sondej

Zakład Ochrony Lasu

W 1. półroczu 2022 r. (piątki, godz. 9.00, on-line na platformie ZOOM)

Tytuł seminarium
„Podsumowanie 2021 r. i plany na 2022 r.”

Główny autor
Prof. dr hab. Iwona Skrzecz

Tytuł seminarium
„Przywracanie równowagi biologicznej glebom porolnym jako element stabilnego rozwoju drzewostanów”

Główny autor
Dr inż. Ireneusz Olejarski
Prof. dr hab. Tomasz Oszako

Tytuł seminarium
1. Prezentacja portalu powstającego w ramach „Prognozy”
2. Wykorzystanie samobieżnej głowicy do aplikacji insektycydów w ochronie świerków przed kornikami

Główny autor
Dr inż. Tomasz Jabłoński
Prof. dr hab. Iwona Skrzecz

 

Tytuł seminarium
„XII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej, w tym sesja dotycząca ochrony lasu IBL”

Główny autor
IBL

Tytuł seminarium
„Prognoza występowania szkodliwych owadów i chorób infekcyjnych w 2022 r.”

Główny autor
Dr inż. Tomasz Jabłoński

Tytuł seminarium
„Biologiczne metody ochrony lasu przed owadami – czy jeszcze nauka, czy już praktyka”

Główny autor
Dr Alicja Sierpińska

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wtorki, godz. 10.00, sala konferencyjna na II piętrze w budynku B

Tytuł seminarium
„Wpływ fragmentacji lasów na stan zasobów drzewnych w zagospodarowanych drzewostanach sosnowych

Główny autor
Mgr inż. Piotr Budniak

Tytuł seminarium
„Wykorzystanie drewna na cele energetyczne w wybranych krajach europejskich: aspekty organizacyjno-prawne, ekonomiczne i społeczne”

Główny autor
dr inż. Wojciech Młynarski

Tytuł seminarium
„Wykorzystanie technologii mobilnego skanowania laserowego do detekcji drzew na przykładzie wybranych bukowych powierzchniach dendrometrycznych”

Główny autor
Dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Aleksandra Falkowska

Tytuł seminarium
„Klimatyczne uwarunkowania dobowych i sezonowych zmian grubości drzew”

Główny autor
Dr inż. Małgorzata Dudzińska

 

Tytuł seminarium
„Nie tylko sprzedaż drewna: możliwości dywersyfikacji źródeł przychodów gospodarstwa leśnego”

Główny autor
dr hab. Adam Kaliszewski

Tytuł seminarium
„Nowelizacja systemu PEFC w Polsce”

Główny autor
dr inż. Krzysztof Jodłowski

Tytuł seminarium
„Przyrost miąższości i pozyskanie według WISL – co trzeba wiedzieć o wynikach, żeby poprawnie je interpretować”

Główny autor
Dr inż. Marek Jabłoński

Tytuł seminarium
„Śmiertelność drzew w lasach zagospodarowanych – metody wyznaczania oraz ich konsekwencje”

Główny autor
dr inż. Paweł Lech

Seminaria Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Tytuł seminarium
„Wypalanie jako  metoda czynnej ochrony wrzosowisk (dwudniowe warsztaty terenowe – część seminaryjna i praktyczna)”

Lokalizacja wydarzenia
Nadleśnictwo Przemków

Seminaria Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Tytuł seminarium
„Wpływ martwego drewna na glebę i procesy akumulacji próchnicy”

Główny autor
dr hab. Irena Burzyńska

Translate »