Seminaria, wykłady

04.12.2020 r.

4 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się drogą zdalną seminarium naukowe pt.  Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.) w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako specjalnego produktu leśnego”, będące podsumowaniem wyników uzyskanych  w trzyletnim okresie badań (2017-2020), finansowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.  

 

PROGRAM

10.00–10.20

Otwarcie seminarium

10.20–10.40

Metody mapowania nowych stanowisk trufli w Polsce. Zbiór owocników w drzewostanach i instrukcja zbioru trufli
– dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, Instytut Badawczy Leśnictwa

10.40–11.00

Zabiegi w istniejących plantacjach trufli prowadzonych przez IBL  i stan mykoryz
– mgr inż. Hanna Szmidla, Instytut Badawczy Leśnictwa

11.00–11.20

Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści z tytułu prowadzenia plantacji trufli
– dr hab. Adam Kaliszewski, Instytut Badawczy Leśnictwa

11.20–11.40

Opracowanie zasad konserwacji i konfekcjonowania trufli. Przygotowanie szczepionki mykoryzowej
– prof. dr hab. Dorota Hilszczańska, Instytut Badawczy Leśnictwa

11.40–12.00

Badania ankietowe poziomu wiedzy o tematyce truflowej w wybranych nadleśnictwach. Opracowanie materiałów i koncepcji promocji trufli
–  dr Bogusław Kosel, Muzeum w Tykocinie, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

12.00–12.20

Przegląd przepisów i rozwiązań prawnych dotyczących zbioru trufli w Europie. Propozycja przepisów regulujących tę kwestię w polskim prawodawstwie
– prof. dr hab. Dorota Hilszczańska, Instytut Badawczy Leśnictwa

12.20–12.40

Podsumowanie

12.40–13.20

Dyskusja

 

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa – seminarium w formie online
 • Termin: 4 grudzień 2020 10:00 – 4 grudzień 2020 13:20

Szczegółowe informacje

Mgr inż. Hanna Szmidla, tel. 22 715 03 53, e-mail: h.szmidla@ibles.waw.pl

oraz dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, tel. 22 715 06 09, e-mail: a.rosa@ibles.waw.pl

 

Formularz rejestracyjny

Rejestracja na Seminarium jest otwarta do 1 grudnia 2020 r.

 

06.12.2018 r.

Seminarium odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter budynku B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.

 

PROGRAM

11:00–11:05 Powitanie gości

11:05–12:00 Wpływ zróżnicowanego ryzyka drapieżnictwa ze strony wilka na zachowania oraz użytkowanie przestrzeni jelenia szlachetnego i sarny europejskiej – mgr Andżelika Haidt

12:00–         Dyskusja

ZAPROSZENIE (PDF)

 

Serdecznie zapraszamy!  

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, budynek B, sala konferencyjna
 • Termin: 6 grudzień 2018 11:00 – 6 grudzień 2018 13:00
 • Opiekun wydarzenia: mgr Andżelika Haidt
 • e-mail: a.haidt@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 356

Szczegółowe informacje

mgr Andżelika Haidt, tel. 22 7150 356, e-mail: a.haidt@ibles.waw.pl 

oraz Pani Lidia Śmierzyńska, tel. 22 7150 563, e-mail: I.smierzynska@ibles.waw.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30.11.2018 r.:

tel. 22 7150 563, e-mail: I .smierzynska@ibles.waw.pl

29.11.2018 r.

Seminarium odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter budynku B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.

 

PROGRAM

11:00–11:10 Powitanie gości i wprowadzenie do tematyki seminarium – prof. dr hab. Jacek Hilszczański

11:10–11:30 Biologiczne metody w integrowanej ochronie lasu – dr Alicja Sierpińska, dr hab. Iwona Skrzecz, dr hab. Lidia Sukovata

11:30–11:50 Rola owadobójczych nicieni w integrowanej ochronie lasu – dr hab. Iwona Skrzecz

11:50–12:10 Parazytoidy jaj barczatki sosnówki i określenie możliwości ich zwabiania przy użyciu atraktantów – dr hab. Lidia Sukovata

12:10–12:30  Cordyceps militaris w profilaktyce ochrony lasu – dr Alicja Sierpińska

12:30–13:00 Posiłek

13:00–         Dyskusja

 

ZAPROSZENIE (PDF)

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, budynek B, sala konferencyjna
 • Termin: 29 listopad 2018 11:00 – 29 listopad 2018 13:30
 • Opiekun wydarzenia: dr Alicja Sierpińska
 • e-mail: A.Sierpinska@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 547

Szczegółowe informacje

Małgorzata Lissy, tel. 22 7153 821, e-mail: M.Lissy@ibles.waw.pl

oraz dr Alicja Sierpińska, tel. 22 7150 547, e-mail: A.Sierpinska@ibles.waw.pl

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20.11.2018 r.

tel. 22 7153 821, e-mail: M.Lissy@ibles.waw.pl

 

08.10.2018 r.

18 października br. o godz. 11:00 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium naukowe.

 

PROGRAM

11:00–11:05 Powitanie gości

11:05–12:00 Pustynia industriogenna wczoraj i dziś oraz proces jej rekultywacji; dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – Zakład Ekologii Lasu IBL

12:00–12:30 Skażenie gleb oraz metody ich zagospodarowania na terenach przemysłowych; dr inż. Ireneusz Olejarski – Zakład Ekologii Lasu IBL

12:30–12:45 Wykorzystanie dronów w inwentaryzacji ekosystemów leśnych; mgr inż. Artur Książek – DronHouse

12:45–13:30 Dyskusja

 

ZAPROSZENIE (PDF)

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, budynek B, sala konferencyjna
 • Termin: 18 październik 2018 11:00 – 18 październik 2018 13:30
 • Opiekun wydarzenia: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • e-mail: falenckm@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 413

Szczegółowe informacje

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 15.10. 2018 r.
tel. 22 7150 563, e-mail: L.Smierzynska@ibles.waw.pl

 

20.04.2018 r.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbędzie się seminarium naukowe.

PROGRAM

11:00 – 11:10 Powitanie gości

11:10 – 11:30 Cele i metodyka badań projektu PROZEL; mgr inż. Sławomir Ślusarski, mgr inż. Miłosz Tkaczyk – Zakład Ochrony Lasu IBL

11:30 – 11:50 Możliwości wykrywania patogenów za pomocą zapachów; dr hab. Tomasz Oszako – Zakład Ochrony Lasu IBL

11:50 – 12:10 Czujniki gazów; prof. dr hab. Leszek Adamowicz – Wydział Fizyki PW

12:10 – 12:40 Przerwa obiadowa

12:40 – 13:00 Rodzaje i budowa e-nosów; dr inż. Cezariusz Jastrzębski – Wydział Fizyki PW

13:00 – 13:20 E-nos w zastosowaniach; mgr inż. Rafał Tarakowski – Wydział Fizyki PW

13:20 – 14:00 Dyskusja

 

Projekt realizowany jest wraz z pracownikami Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania omówione zostaną: cele i metodyka badań oraz zarys koncepcyjny wykorzystania zapachów w ochronie lasu.

Serdecznie zapraszamy na seminarium.

„Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg III, nr umowy: BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017
This work was (partially) supported by the National Centre for Research and Development by the grant agreement BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017.

 

ZAPROSZENIE

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, sala konferencyjna, budynek B
 • Termin: 20 kwiecień 2018 11:00 – 20 kwiecień 2018 14:00
 • Opiekun wydarzenia: Sławomir Ślusarski
 • e-mail: S.Slusarski@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 554
Translate »