Studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu”

Edukacja przyrodniczo-leśna jest jedną z form ochrony przyrody. Aby chronić środowisko należy poszerzać wiedzę na jego temat, edukować siebie i innych. Upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym owocuje wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa i jest gwarancją właściwych jego postaw przeciwdziałających szybkiemu zmniejszaniu się różnorodności biologicznej na Ziemi.

W połowie stycznia planowane jest rozpoczęcie naboru na czwartą edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2019/2020. Studia organizowane są wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Instytut Badawczy Leśnictwa. Celem interdyscyplinarnych studiów, łączących wiedzę z dziedziny leśnictwa i pożarnictwa, jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony lasów przed pożarami. Ich program kładzie szczególny nacisk na podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w organizacji i zarządzaniu systemem ochrony przeciwpożarowej lasu na szczeblu regionalnym i nadleśnictwa. Ponadto studenci będą mieli możliwość uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, wymaganych do wykonywania czynności z tego zakresu.
Szczegółowa informacja o rozpoczęci rekrutacji i jej warunkach dostępna będzie na stronie SGSP pod adresem www.sgsp.edu.pl.

Porozumienie o współpracy IBL i SGSP

Translate »