Studia Podyplomowe IBL „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Studia Podyplomowe IBL
„Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

W roku akademickim 2023/2024 Instytut Badawczy Leśnictwa rozpoczął pierwszą edycję trwających 2 semestry Studiów Podyplomowych „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”.

Ramowy program Studiów Podyplomowych obejmuje:

  • genetykę i selekcję drzew leśnych
  • podstawy genetyki molekularnej i jej praktyczne wykorzystanie
  • metody genetyki ilościowej i sposoby jej realizacji w „Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”
  • wykorzystanie efektów programu testowania potomstw drzew matecznych w pracach selekcyjnych i planowaniu kolejnych generacji plantacji nasiennych drzew
  • zarządzanie bazą nasienną i dobrą współpracę z BNL
  • interakcję hodowli lasu i selekcji drzew, czyli możliwości dostosowania drzew do zmian środowiska i klimatu oraz ich selekcję odpornościową

Słuchaczami Studiów Podyplomowych zostali specjaliści Służby Leśnej zajmujący się hodowlą i gospodarką leśną, zwłaszcza selekcją, nasiennictwem i szkółkarstwem, którzy na comiesięcznych zjazdach odbywających się w różnych ośrodkach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą –  mają okazję do zapoznania się z obiektami gospodarczymi z dziedziny hodowli selekcyjnej drzew, powierzchniami doświadczalnymi IBL oraz do wymiany własnych doświadczeń.

Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych” jest dr hab. Jan Kowalczyk. Telefon: 22 7150 473, e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Dr hab. Jan Kowalczyk

Translate »