Szkolenia

Instytut Badawczy Leśnictwa, wychodząc naprzeciw potrzebie praktycznego wykorzystywania wyników badań naukowych swoich pracowników, organizuje cykle szkoleń dotyczących wdrażania nowych metod i narzędzi mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Są one prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i skierowane głównie do służby leśnej.

Proponowane tematy Szkoleń i Warsztatów
Osoby zainteresowane niżej wymienionymi tematami  proszone są o kontakt z autorami wybranych tytułów. Istnieje możliwość dostosowania zakresu szkolenia do indywidualnych potrzeb zainteresowanych.

Zakład Geomatyki oferuje szkolenia z zakresu:

  1.  QGIS – podstawy obsługi programu i przetwarzania danych
  2.  QGIS Kartografia – podstawy przygotowania map i wizualizacji
  3.  SAGA GIS – Przetworzenia i analiza chmury punktów LIDAR
  4.  PostgreSQL/PostGIS – podstawy administracji, tworzenie zapytań SQL
  5.  Pakiet R – podstawy języka, zastosowanie pakietu do analiz statystycznych

Szkolenia przeprowadzone są przez pracowników laboratorium, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują narzędzia i techniki do pozyskiwania, przetwarzania oraz statystycznej interpretacji danych geometrycznych.
Ponadto na życzenie mogą zostać przygotowane bardziej zaawansowane kursy dedykowane rozwiązaniu konkretnego problemu klienta – 
dr hab. Krzysztof Stereńczak.

Inne komórki IBL:

  1. Dobre praktyki w zakresie planowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich
  2. Metodyka zarządzania projektami (np. Prince2, Agile) –  dr inż. Damian Korzybski
  3. Metoda alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na poligonach wojskowych – dr hab. Ryszard Szczygiełmgr inż. Mirosław Kwiatkowski
  4. Obsługa meteorologicznych punktów pomiarowych do prognozowania zagrożenia pożarowego lasu – mgr inż. Mirosław Kwiatkowski
  5. Wykorzystanie aplikacji „Model pożaru lasu” do planowania i organizowania działań ratowniczych – dr hab. Ryszard Szczygiełmgr inż. Mirosław Kwiatkowski
Translate »