Wykorzystanie danych z Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK)

W ramach projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju), prowadzonego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Instytutem Łączności oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, dla obszaru prawie całej Polski pozyskane zostały dane z lotniczego skanowania laserowego w postaci chmury punktów. Następnie na podstawie chmury punktów opracowano Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia terenu (NMPT).Dane z projektu ISOK znajdują się w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i są udostępniane zainteresowanym podmiotom publicznym i prywatnym na podstawie wniosku – odpłatnie lub nieodpłatnie.

Dostęp do tak dużych zasobów danych przestrzennych, o wysokiej dokładności wysokościowej oraz rozdzielczości przestrzennej sprawia, że istotnym z punktu widzenia odbiorcy tych danych, w tym Nadleśnictw jest:

  • zrozumienie zasad pozyskiwania danych teledetekcyjnych;
  • zrozumienie podstawowych definicji związanych z teledetekcją i fotogrametrią;
  • zapoznanie z procedurą występowania o dane ISOK z CODGiK;
  • umiejętność pracy z danymi w postaci chmury punktów i danych rastrowych w darmowym oprogramowaniu np. Saga GIS, Quantum GIS;
  • opracowywanie produktów pochodnych na podstawie NMT i NMPT;
  • wykonywanie analiz, których zastosowanie może usprawnić prace oraz podejmowanie decyzji w Nadleśnictwie.

Dlatego też, Instytut Badawczego Leśnictwa zdecydował się zorganizować cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych dla pracowników Lasów Państwowych, podczas których uczestnicy zapoznają się ze wspomnianą tematyką.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz dodatkowe pytania na temat szkolenia prosimy przesyłać mailem na adres zgm@ibles.waw.pl. Kontakt telefoniczny: Mariusz Ciesielski  – tel. 22 7150 328

Translate »