Studia podyplomowe

Edukacja przyrodniczo-leśna jest jedną z form ochrony przyrody. Aby chronić środowisko należy poszerzać wiedzę na jego temat, edukować siebie i innych. Upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym owocuje wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa i jest gwarancją właściwych jego postaw przeciwdziałających szybkiemu zmniejszaniu się różnorodności biologicznej na Ziemi.

Studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu”

Studia podyplomowe "Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych"

Translate »