dr inż. Katarzyna Sikora

Telefon

+48 22 7150 548
+48 22 7150 508

E-mail

K.Sikora@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 120

Profil Autora Katarzyna Sikora
ORCID
Profile społecznościowe

   

2009 i 2011
Plant Research International, Wageningen, Holandia.
2010
Norwegian Forest and Landscape Institute, Ås, Norwegia.

2013
Uzyskanie tytułu doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, praca pt. „Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora na podstawie analiz DNA”.
2013
Studia Podyplomowe: Menedżer Projektów Badawczych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
2006
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera biotechnologii, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii SGGW.

 • Fitopatologia leśna
 • Identyfikacja patogenów i szkodników na podstawie analiz DNA
 • Genetyka populacyjna grzybów i owadów
 • Biologiczne metody ochrony lasu z wykorzystaniem bakterii i grzybów
 • Identyfikacja biotycznych przyczyn zamierania drzewostanów sosnowych, modrzewiowych i jesionowych
 • BIOCOMES „Biological control agents in agriculture and forestry for effective pest and pathogen control”, 2014-2017.
 • ISEFOR „Increasing Sustainability of European Forests: modelling for security against invasive pests and pathogens under climate change”, 2010-2013.
 • COST FP0801 „Established and emerging Phytophthora: increasing threats to woodland and forest ecosystems in Europe”, 2008-2012.
 • BLP-354 Opracowanie nowych zasad stosowania w Lasach Państwowych grzyba Phlebiopsis gigantea, zwłaszcza w drzewostanach świerkowych, również z użyciem maszyn wielooperacyjnych; ocena ekologicznej i ekonomicznej efektywności jego działania.
 • BLP-422 Określenie przyczyn zamierania modrzewia w drzewostanach w północno-wschodniej i południowej Polsce.
 • BLP-428 Możliwości ochrony, uprawy i gospodarowania truflą letnią (Tuber aestivum Vitt.).
 • Morfologiczno-genetyczna analiza populacji żerdzianek Monochamus urussovii (Fisch.) i M. sator (F.) występujących w obu zasięgach świerka pospolitego.
 • BLP-367 Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów.
 • Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora z zastosowaniem technik molekularnych – rozwinięcie i optymalizacja metod detekcji.
 • Zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny – gospodarza, sukcesja grzybów ektomykoryzowych.

Wrzosek M., Sierota Z., Sikora K., Małecka M., Pawłowska J. Bogactwo grzybów zasielających drewno pniaków świerkowych po roku od sztucznego zakażenia Phlebiopsis gigantea [w]: CEPL Materiały konferencyjne „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, Rogów, 26-27.03.2014, s. 202-211.

Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Szmidla H., Sikora K. Soil factors and vegetation determining occurrence of Tuber aestivum Vitt. in natural stands [w:] Abstract Book. First International Conference on Truffle Research (1st ICTR), Barcelona-Vic, Hiszpania, 9-12.03.2014, s. 44.

Milenković I., Keca N., Nowakowska J., Sikora K., Borys M., Oszako T., Jung T. Phytophthora species in Serbia [w]: Meeting Abstracts of 6th IUFRO Meeting Working Party 7.02.09, Phytophthora in Forests and Natural Ecosystems, Cordóba, Hiszpania, 9-14.09.2012, s. 57.

Żółciak A., Małecka M., Sierota Z., Sikora K. „Evaluation of presence of Phlebiopsis gigantea in Scots pine stumps after treatment with EU commercial preparations”, Wydawnictwo zbiorowe XIII, Conference Root and Butt Rot of Forest Trees IUFRO Working Party, 7.02.01, 4-10.IX.2011.

Bonants P. J., Gąszczyk K., Mendes O., Verstappen E., Schoen C. D. „Multiplex detection of Phytophthora: Padlock probe based Universal detection Multiplex Array (PUMA)”. Wydawnictwo zbiorowe APS-IPPC Joint Meeting „Emerging Pests/Invasive Species. Digital identification tools: their role in biosecurity and pest-management”, 6-10.VIII.2011, Honolulu, USA.

Matsiakh I. P., Kramaarets V. A., Gąszczyk K., Oszako T. „Phytophthora genus pathogenic Fungi influence on silver fir seedlings root system dying off”. Wydawnictwo zbiorowe International Scientific and Practical Conference „Integrated plant protection: strategy and tactics”, 5-8.VII.2011, Mińsk, Białoruś.

Nowakowska J., Belbahri L., T. Cordier, Gąszczyk K., Lefort F., Orlikowski L. & Oszako T. Detection and identification of new Phytophthora species in Polish forests. Wydawnictwo zbiorowe po spotkaniu grupy WG3 „Diagnostics” w ramach projektu Akcja COST FP0801 pt. „Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe”, Portugalia, 10-14.09.2009.

Translate »