Zakład Geomatyki

Kierownik zakładu

prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak

Z-ca kierownika

dr inż. Damian Korzybski

Telefon

+48 22 7150 410

E-mail

K.Sterenczak@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

+48 22 7150 570

Faks

+48 22 7200 397

E-mail

zgm@ibles.waw.pl

Adres

Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Do zakresu działania Zakładu należy:

  • Rozwijanie i opracowywanie nowych metod wykorzystania technik teledetekcyjnych w studiach nad środowiskiem przyrodniczym, w szczególności leśnym,
  • Opracowywanie metod cyfrowego przetwarzana i analizy obrazów fotogrametrycznych oraz danych teledetekcyjnych,
  • Rozwijanie metod przetwarzania i interpretacji danych skanowania laserowego o różnym zasięgu i poziomach szczegółowości,
  • Opracowywanie i rozwój metod analiz danych teledetekcyjnych i GIS umożliwiających monitorowanie stanu i dynamiki obszarów leśnych,
  • Opracowywanie i rozwój narzędzi analitycznych (dedykowanego oprogramowania) wykorzystujących pozyskane dane teledetekcyjne na potrzeby zarządzania leśnym środowiskiem przyrodniczym,
  • Rozwijanie metod zastosowania bezzałogowych systemów latających w analizach środowiska leśnego,
  • Analiza i modelowanie przestrzenne z wykorzystaniem GIS,
  • Rozwijanie systemów GIS-owych do zarządzania zbiorami danych przestrzennych i wspierania procesów decyzyjnych,
  • Opracowywanie metod integrujących dane teledetekcyjne z danymi naziemnymi.

Pracownicy

Sekretariat
mgr Ewa Kłopocka
Tel.
+48 22 71 50 570
E.Klopocka@ibles.waw.pl
Kierownik zakładu
prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak
Tel.
+48 22 7150 410
K.Sterenczak@ibles.waw.pl
Zastępca kierownika
dr inż. Damian Korzybski
Tel.
+48 22 7150 653
D.Korzybski@ibles.waw.pl
Profesorowie
prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak
Tel.
+48 22 7150 410
K.Sterenczak@ibles.waw.pl
Profesorowie Instytutu
dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek
Tel.
+48 22 7153 813
E.Wysocka-Fijorek@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr inż. Natalia Korcz
Tel.
+48 22 71 50 335
N.Korcz@ibles.waw.pl
dr inż. Mariusz Ciesielski
Tel.
+48 22 71 50 328
M.Ciesielski@ibles.waw.pl
dr Tomasz Hycza
Tel.
+48 22 7150 343
T.Hycza@ibles.waw.pl
dr hab. Agnieszka Kamińska
Tel.
+48 22 7150 362
A.Kaminska@ibles.waw.pl
dr inż. Bartłomiej Kraszewski
Tel.
+48 22 7150 359
B.Kraszewski@ibles.waw.pl
dr Maciej Lisiewicz
Tel.
+48 22 7150 363
M.Lisiewicz@ibles.waw.pl
dr inż. Miłosz Mielcarek
Tel.
+48 22 7150 377
M.Mielcarek@ibles.waw.pl
Asystenci
mgr inż. Marek Lisańczuk
Tel.
+48 22 7150 698
M.Lisanczuk@ibles.waw.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Dorota Rokosz
Tel.
+48 22 71 50 358
D.Rokosz@ibles.waw.pl
Anna Godlewska
Tel.
A.Godlewska@ibles.waw.pl
mgr inż. Patryk Waraksa
Tel.
P.Waraksa@ibles.waw.pl
mgr inż. Krzysztof Korzeniewski
Tel.
+48 22 71 50 326
K.Korzeniewski@ibles.waw.pl
mgr inż. Małgorzata Białczak
Tel.
+48 22 71 50 364
M.Bialczak@ibles.waw.pl
mgr inż. Kacper Guderski
Tel.
+48 22 7150 365
K.Guderski@ibles.waw.pl
mgr inż. Sylwia Kurpiewska
Tel.
+48 22 7150 367
S.Kurpiewska@ibles.waw.pl
mgr Krzysztof Mitelsztedt
Tel.
+48 22 7150 341
K.Mitelsztedt@ibles.waw.pl
mgr inż. Piotr Mroczek
Tel.
+48 22 7150 670
P.Mroczek@ibles.waw.pl
Translate »