Zakład Lasów Naturalnych

Kierownik

dr Izabela Sondej

Telefon

+48 85 681 2396 wew. 31

E-mail

I.Sondej@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

+48 85 681 2396

Faks

+48 85 681 2203

E-mail

zln@ibles.waw.pl

Adres

Białowieża 17-230
ul. Park Dyrekcyjny 6

Informacje ogólne

Badania oraz odbywane w Zakładzie staże i praktyki dotyczą:

  1. Wieloletniej dynamiki leśnych zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych, występujących w północno-wschodniej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej,
  2. Rozwoju drzew i drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń, np. pożarów, gradacji owadów określony za pomocą metod dendrochronologicznych,
  3. Opracowania lokalnych chronologii wzorcowych gatunków drzew Puszczy Białowieskiej,
  4. Długookresowego monitoringu bezkręgowców w lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej,
  5. Roli i znaczenia martwego drewna w lesie ze szczególnym uwzględnieniem owadów saproksylicznych,
  6. Oceny poziomu zagrożenia i intoksykacji środowiska leśnego w strefie małych zagrożeń (monitoring techniczny i biologiczny),
  7. Zmiany ekoklimatu Puszczy Białowieskiej,
  8. Doskonalenia metod ochrony czynnej zwierząt i roślin,
  9. Gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych,
  10. Doskonalenia metod półnaturalnej hodowli lasu. W zakres działalności Zakładu wchodzi również działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Informacje zakładowe

Dendrolab IBL

Pracownicy

Kierownik zakładu
dr Izabela Sondej
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 31
I.Sondej@ibles.waw.pl
Sekretariat
Profesorowie
prof. dr hab. inż. Jerzy Gutowski
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 37
J.Gutowski@ibles.waw.pl
Profesorowie Instytutu
dr hab. Rafał Paluch
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 33
R.Paluch@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr Izabela Sondej
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 31
I.Sondej@ibles.waw.pl
dr inż. Ewa Zin
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 35
E.Zin@ibles.waw.pl
Asystenci
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Kazimierz Borowski
Tel.
85 681 2396 wew. 42
K.Borowski@ibles.waw.pl
Łukasz Kuberski
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 36
L.Kuberski@ibles.waw.pl
mgr Kamil Pilch
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 36
K.Pilch@ibles.waw.pl
mgr inż. Krzysztof Sućko
Tel.
+48 85 681 2396 wew. 41
K.Sucko@ibles.waw.pl
Translate »