Leśne Prace Badawcze

ISSN 1732-9442, e-ISSN 2082-8926, prefix DOI: 10.2478/frp

Redakcja „Leśnych Prac Badawczych" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wydanie elektroniczne – on-line.

Opis wydawnictwa           Zgłoś artykuł

#

Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,
tel. +48 22 7150 602,
fax +48 22 720 0397,
e-mail ibl@ibles.waw.pl,
osoba kontaktowa:
Jacek Hilszczański

Instytucja finansująca: Instytut Badawczy Leśnictwa (dotacja statutowa), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dofinansowanie wersji angielskiej on-line w ramach programu Index Plus – zeszyty 73(4) – 75(3))

Cel i zakres tematyczny: W Leśnych Pracach Badawczych publikowane są oryginalne artykuły naukowe i artykuły przeglądowe. Wszystkie nadesłane artykuły naukowe są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię i genetykę, a także inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Cyfrowa wersja online Leśnych Prac Badawczych publikowana jest w języku polskim oraz angielskim.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że wersja elektroniczna Leśnych Prac Badawczych w języku angielskim - poczynając od czwartego zeszytu w 2012 r., tj. 73(4) - jest już dostępna na naszej stronie http://www.lesne-prace-badawcze.pl/
Dwuletni projekt pt.: "Publikowanie elektronicznej wersji Leśnych Prac Badawczych w języku angielskim w Internecie" jest finansowany, w ramach programu "Index Plus", na podstawie decyzji Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego - umowa nr 74/IxP/dem/2012 z dnia 30.10.2012 r.

Redaktor naczelna
Dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. nadzw.