Lista recenzentów 2016

 1. Krzysztof Adamowicz, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 2. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 3. Dariusz Anderwald, mgr
  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów
 4. Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 5. Jacek Banach, dr inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 6. Piotr Banaszczak, mgr inż.
  Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rogów
 7. Władysław Jerzy Barzdajn, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 8. Krzysztof Marek Będkowski, dr hab.
  Uniwersytet Łódzki, Łódź
 9. Marek Błaś, dr
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 10. Leszek Bolibok, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 11. Krystyna Boratyńska, prof. dr hab.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 12. Jerzy Borowski, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 13. Alicja Bortkiewicz, prof. dr hab. n. med.
  Instytut Medycyny Pracy, Łódź
 14. Stanisław Brożek, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 15. Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 16. Longina Ewa Chojnacka-Ożga, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 17. Igor Chybicki, dr hab.
  Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 18. Iwona Ciereszko, dr hab.
  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 19. Janusz Czerepko, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 20. Władysław Danielewicz, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 21. Monika Dering, dr
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 22. Grzegorz Benedykt Durło, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 23. Żaneta Fiedler, dr
  Instytut Ochrony Roślin, Poznań
 24. Anna Gazda, dr inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 25. Beata Hejmanowska, dr hab.
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 26. Jan Adam Holeksa, prof. dr hab.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 27. Marek Jabłoński, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 28. Anna Jakubska-Busse, dr hab.
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 29. Emilia Janeczko, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 30. Magdalena Janek, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 31. Urszula Jankiewicz, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 32. Bogdan Jaroszewicz, dr hab.,
  Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Białowieża
 33. Szymon Jastrzębowski, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 34. Marek Kloss, dr hab.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 35. Janusz Kocel, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 36. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 37. Robert Korzeniewicz, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 38. Hanna Kwaśna, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 39. Anna Justyna Kwiatkowska-Falińska, prof. dr hab.
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 40. Mariusz Lewandowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 41. Monika Litkowiec, dr
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik /td>
 42. Weronika Łukowska, mgr
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 43. Stanisław Małek, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 44. Małgorzata Mańka, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 45. Katarzyna Marciszewska, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 46. Jan Matras, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 47. Piotr Mederski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 48. Stanisław Miścicki, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 49. Marzena Niemczyk, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 50. Wiesława Nowacka, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 51. Justyna Nowakowska, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 52. Grażyna Olszowska, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 53. Olga Orman, dr Kyoto
  University, Kyoto, Japonia
 54. Michał Orzechowski, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 55. Wojciech Ożga, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 56. Jarosław Paluch, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 57. Anna Pawlikowska-Piechotka, dr hab.
  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
 58. Edward Pierzgalski, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 59. Paweł Pukacki, prof. dr hab.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 60. Dorota Rancew-Sikora, dr hab.
  Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 61. Tomasz Rozbicki, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 62. Piotr Sewerniak, dr inż.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 63. Maciej Skorupski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 64. Iwona Skrzecz, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 65. Kinga Skrzyszewska, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 66. Jerzy Skrzyszewski, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 67. Małgorzata Sławska, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 68. Adrian Smolis, dr
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 69. Jerzy Roman Starzyk, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 70. Krzysztof Stereńczak, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 71. Paweł Strzeliński, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 72. Andrzej Szczepkowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 73. Ryszard Szczygieł, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 74. Henryk Szeligowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 75. Jerzy Stanisław Szwagrzyk, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 76. Tomasz Szymura, dr
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 77. Piotr Tryjanowski, prof. dr hab.
  Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań
 78. Witold Wachowiak, dr hab.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 79. Wojciech Wesoły, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 80. Tomasz Wojda, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 81. Agnieszka Maria Wolańska-Kamińska, dr
  Uniwersytet Łódzki, Łódź
 82. Agnieszka Wolna-Maruwka, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 83. Ada Wróblewska, dr hab.
  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 84. Tadeusz Zachara, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 85. Bogdan Zagajewski, dr hab.
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 86. Michał Zasada, prof. dr hab.
  Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 87. Dorota Zawadzka, dr inż.
  Instytut Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 88. Stanisław Zięba, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 89. Karol Zub, dr hab.
  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
 90. Michał Żmichorski, dr
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 91. Roma Żytkowiak, dr inż.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
Translate »