Lista recenzentów 2020

Lista recenzentów Leśne Prace Badawcze (ISSN 1732-9442)

Leśne Prace Badawcze wyrażają szczere podziękowania niżej wymienionym osobom, które recenzowały artykuły
nadesłane do naszego kwartalnika w okresie IV kw. 2019 – III kw. 2020 r.

List of reviewers Leśne Prace Badawcze ( Forest Research Papers ) (ISSN 1732-9442)

Forest Research Papers sincerely expresses gratitude to the following individuals,
who took time to review papers submitted to the journal since Q4 2019 to Q3 2020.

 1. Krzysztof Adamowicz, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 2. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 3. Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 4. Michał Apollo, dr
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 5. Jacek Grzegorz Banach, dr
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 6. Tomasz Borecki, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 7. Piotr Boroń, dr.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 8. Zbigniew Borowski, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 9. Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 10. Władysław Danielewicz, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 11. Tomasz Dudek, dr hab.
  Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 12. Piotr Gołojuch, dr
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 13. Wojciech Grodzki, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 14. Emilia Janeczko, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 15. Mirosław Jurczyszyn, dr hab.
  Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 16. Ewa Kalemba, dr hab.
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 17. Adam Kaliszewski, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 18. Wojciech Kędziora, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 19. Jarosław Kikulski, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 20. Wojciech Kowalkowski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 21. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 22. Anna Kożuch, dr
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 23. Dagny Krauze-Gryz, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 24. Jarosław Lasota, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 25. Aleh Marozau, prof. dr hab.
  Politechnika Białostocka, Hajnówka
 26. Jan Marek Matuszkiewicz, prof. dr hab.
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 27. Piotr Mędrzycki, dr
  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 28. Magdalena Moska, dr
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 29. Katarzyna Nawrot-Chorabik, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 30. Artur Obidziński, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 31. Adam Okorski, dr hab.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 32. Jacek Olchowik, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 33. Stanisław Parzych, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 34. Przemysław Płoskonka, dr
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa
 35. Wojciech Pusz, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 36. Mariusz Samołyk, dr
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 37. Zbigniew Sierota, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 38. Iwona Skrzecz, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 39. Marcin Smoleński, dr hab.
  Uniwersytet Łódzki, Tomaszów Mazowiecki
 40. Jarosław Socha, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 41. Jerzy R. Starzyk, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 42. Andrzej Szczepkowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 43. Janusz Szewczyk, dr
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 44. Janusz Szmyt, dr
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 45. Grzegorz Zajączkowski, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 46. Stanisław Zięba, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
Translate »