Komitet redakcyjny

Redaktor Naczelny

Jan Łukaszewicz, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska
e-mail: Lukaszewicz@ibles.waw.pl

Redaktorzy Działowi

Ekologia
Leszek Bolibok, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Geomatyka i teledetekcja
Mariusz Ciesielski, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Hodowla lasu
Wojciech Gil, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska 

Fitopatologia
Dorota Hilszczańska, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Ochrona lasu
Tomasz Jaworski, dr hab., prof. IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Użytkowanie lasu
Krzysztof Jodłowski, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Genetyka i fizjologia drzew
Justyna Nowakowska, prof. dr hab.
Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

Ochrona przeciwpożarowa
Ryszard Szczygieł, dr hab., prof. IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Hydrologia leśna i gospodarka wodna
Michał Wróbel, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Ekonomika i urządzanie lasu
Emilia Wysocka-Fijorek, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Redaktor statystyczny

Agnieszka Kamińska, dr
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Redaktorzy językowi

Przemysław Szmit, mgr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Anna Tylman, mgr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Tadeusz Zachara, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Ewa Zin, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża, Polska

Sekretarz redakcji (koordynator)

Przemysław Bartuszek, mgr
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska
e-mail: P.Bartuszek@ibles.waw.pl

Translate »