Lista recenzentów 2021

Lista recenzentów Leśne Prace Badawcze 2021 (ISSN 1732-9442)

Leśne Prace Badawcze wyrażają szczere podziękowania niżej wymienionym osobom, które recenzowały artykuły nadesłane do naszego kwartalnika w okresie IV kw. 2020 – III kw. 2021 r.

List of reviewers Leśne Prace Badawcze ( Forest Research Papers ) (ISSN 1732-9442)

Forest Research Papers sincerely expresses gratitude to the following individuals, who took time to review papers submitted to the journal since Q4 2020 to Q3 2021.

 1. Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Monika Aniszewska, dr hab. inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Zbigniew Borkowski, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Marek Bunalski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 1. Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Adam Byk, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Katarzyna Bzdęga, dr
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 1. Michał Ciach, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 1. Mariusz Ciesielski, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Marek T. Ciosek, dr hab.
  Uniwersytet w Siedlcach
 1. Stanisław Drozdowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Marcin Dudziński, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Katarzyna Dziki-Michalska
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 1. Ewa Grabska, prof. dr hab.
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 1. Wojciech Gil, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Zygmunt Giżejewski, prof.
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 1. Jakub Gryz, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Andrzej Grzywacz, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Szymon Jastrzębowski, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Mikołaj Kaczmarski, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 1. Marcin Kadej, dr hab.
  Uniwersytet Wrocławski
 1. Agnieszka Klarzyńska, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 1. Jan Kowlaczyk, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Katarzyna Kurek, dr
  Instytut Ochrony Przyrody PAN
 1. Katarzyna Kazimierczak, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 1. Jarosław Lasota, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 1. Stanisław Lewiński, dr hab.
  Centrum Badań Kosmicznych PAN
 1. Robert W. Mysłajek, dr hab.
  Uniwersytet Warszawski
 1. Mirosław Adam Ratkiewicz, prof. dr hab.
  Uniwersytet w Białymstoku
 1. Aleksandra Rossa-Gruszecka, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Patryk Rowiński, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Zbigniew Sierota, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Henryk Szeligowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Barbara Tokarska-Guzik, prof. dr hab.
  Uniwersytet Śląski
 1. Jarosław Tyburski, dr
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 1. Izabela Wierzbowska, dr hab.
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 1. Zbigniew Wilczek, dr hab.
  Uniwersytet Śląski
 1. Bartłomiej Woźniak, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Michał Wróbel, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Tomasz Wójcik, dr
  Uniwersytet Rzeszowski
 1. Dorota Zawadzka, dr hab.
  Uniwersytet Łódzki
Translate »