Lista recenzentów 2023

Lista recenzentów Leśne Prace Badawcze 2023 (eISSN 2082-8926)

Leśne Prace Badawcze wyrażają szczere podziękowania niżej wymienionym osobom, które recenzowały artykuły nadesłane do naszego czasopisma w 2023 roku.

List of reviewers Leśne Prace Badawcze ( Forest Research Papers ) 2023 (eISSN 2082-8926)

Forest Research Papers sincerely expresses gratitude to the following individuals, who took time to review papers submitted to the journal in 2023.

 1. Janusz Czerepko, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Stanisław Drozdowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Małgorzata Dudzińska, dr inż.
  Uniwersytet Wrmińsko-Mazurski w Olsztynie
 1. Jakub Gryz, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 1. Anna Jakubska-Busse, dr hab.
  Uniwersytet Wrocławski
 1. Wojciech Kędziora, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Piotr Kowal, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 1. Wojciech Kowalkowski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 1. Katarzyna Michalska-Dziki, mgr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 1. Włodzimierz Stempski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Pozonaniu
 1. Anna Szajewska, dr inż.
  Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 1. Ewa Zin, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
 1. Karol Zub, dr hab.
  Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża
 1. Witold Zychowicz, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Translate »