Rada programowa

Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Andrzej Brusiło, dr inż.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Polska

Robert Cierech, dr inż.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Polska

Janusz Czerepko, dr hab., IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Stanisław Drozdowski, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Andrzej Grzywacz, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Dariusz Gwiazdowicz, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Polska

Jacek Hilszczański, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Andrzej Jagodziński, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik, Polska

Krzysztof Janeczko, dr inż.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Polska

Wojciech Kowalkowski, dr hab., prof. UPP
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Polska

Michał Magnuszewski, dr inż.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Polska

Stanisław Małek, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy, Kraków, Polska

Edward Marszałek, dr inż.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Polska

Bożydar Neroj, dr inż.
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary, Polska

Tomasz Oszako, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Bartłomiej Peret, dr inż.
Nadleśnictwo Kolbuszowa, RDLP w Krośnie, Polska

Krzysztof Stereńczak, dr hab., prof. IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Paweł Tylek, dr hab., prof. URK
Uniwersytet Rolniczy, Kraków, Polska

Translate »