Lista recenzentów 2018

 1. Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 2. Władysław Barzdajn, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 3. Bogdan Bąk, dr inż.
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 4. Tomasz Berezowski, dr inż.
  Politechnika Gdańska, Gdańsk
 5. Szymon Bijak, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 6. Arkadiusz Bruchwald, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 7. Andrzej Brzeg, dr hab.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 8. Marek Bunalski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 9. Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 10. Adam Byk, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 11. Anna Cedro, dr hab.
  Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 12. Jan Ceitel, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 13. Longina Chojnacja-Ożga, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 14. Wojciech Cichy, dr hab. inż.
  Instytut Technologii Drewna, Poznań
 15. Mateusz Ciechanowski, dr
  Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 16. Urszula Depczyk, mgr
  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa
 17. Grzegorz Benedykt Durło, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 18. Arkadiusz Dyjakon, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 19. Magdalena Frączek, dr inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 20. Marek Geszprych, dr
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
 21. Wojciech Gil, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 22. Grażyna Głuch, mgr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 23. Wojciech Grodzki, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 24. Adam Habuda, dr hab.
  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 25. Joanna Harmuszkiewicz, dr
  Nadleśnictwo Augustów, Augustów
 26. Jan Holeksa, prof. dr hab.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 27. Vladan Ivetić, dr
  Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad, Serbia
 28. Andrzej M. Jagodziński, dr hab.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 29. Emilia Janeczko, dr hab. inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 30. Tomasz Janiszewski, dr hab.
  Uniwersytet Łódzki, Łódź
 31. Bogumiła Jędrzejewska, prof. dr hab.
  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
 32. Mirosław Jurczyszyn, dr hab.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 33. Katarzyna Kaźmierczak, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 34. Marcin Klisz, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 35. Adolf F. Korczyk, dr hab.
  Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny, Hajnówka
 36. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 37. Andrzej Krauss, dr hab. inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 38. Wojciech Krzaklewski, prof. dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 39. Anna Kujawa, dr
  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 40. Tomasz Leski, dr hab.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 41. Piotr Łakomy, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 42. Małgorzata Mańka, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 43. Andrzej Mazur, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 44. Antoni Tadeusz Miler, prof. dr hab. inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 45. Wojciech Młynarski, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 46. Aneta Modzelewska, mgr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 47. Wiesława Łucja Nowacka, dr hab. inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 48. Henryk Okarma, prof. dr hab.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 49. Jacek Oleksyn, prof. dr hab.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 50. Grażyna Osbert-Pociecha, prof. dr hab.
  Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 51. Joanna Paliszkiewicz, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 52. Stanisław Parzych, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 53. Edward Pierzgalski, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 54. Marcin Pietras, dr inż.
  Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 55. Jacek Piętka, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 56. Paulina Marta Pokojska ,dr
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 57. Bazyli Poskrobko, prof. dr hab.
  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 58. Mariusz Ptak, dr
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 59. Aleksander Rachwald, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 60. Tomasz Rozbicki, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 61. Ireneusz Ruczyński, dr hab.
  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
 62. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 63. Marcin Smoleński, dr hab.
  Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki
 64. Jarosław Socha, prof. dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 65. Włodzimierz Stempski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 66. Krzysztof Stereńczak, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 67. Andrzej Szczepkowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 68. Ryszard Szczygieł, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 69. Grzegorz Szewczyk, dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 70. Hubert Szramka, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 71. Krzysztof Świerkosz, dr hab.
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 72. Marcin Tobółka, dr
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 73. Magdalena Trojankiewicz, dr
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 74. Paweł Tylek, dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 75. Joanna Ukalska, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 76. Martyna Wietecha, mgr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 77. Sławomir Wilczyński, dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 78. Błażej Wójkiewicz, dr inż.
  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 79. Marta Wrzosek, dr hab.
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 80. Janusz Zaleski, dr
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa
 81. Michał Zasada, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Translate »