Lista recenzentów 2011

 1. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 2. Władysław Barzdajn, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 3. Jan Czesław Bodziarczyk, dr inż.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 4. Leszek Bolibok, dr inż.
  Szkoła GArkadiusz łówna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 5. Jakub Borkowski, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 6. Bruchwald, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 7. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 8. Antoni Buraczewski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 9. Jan Ceitel, dr
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 10. Katarzyna Czepiel-Mil, dr
  Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 11. Jakub Glura, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 12. Piotr Gołos, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 13. Jacek Goszczyński, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 14. Dariusz Gwiazdowicz, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 15. Grzegorz Hebda, dr
  Uniwersytet Opolski
 16. Jacek Hilszczański, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 17. Krzysztof Jabłoński, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 18. Krzysztof Janeczko, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 19. Kazimierz Januszek, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 20. Marek Keller, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 21. Damian Korzybski, mgr,
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 22. Ziemowit Kosiński, dr hab.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 23. Robert Kościelniak, dr
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 24. Piotr Pawłowski, dr hab.
  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 25. Maria Rudawska, prof. dr hab.
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 26. Janusz Sabor, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 27. Bolesław Suszka, prof. dr hab.
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 28. Katarzyna Szczepańska, dr
  Uniwersytet Wrocławski
 29. Jerzy Szwagrzyk, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 30. Wojciech Wesoły, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 31. Józef Wójcik, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 32. Jacek Zajączkowski, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 33. Jan Zajączkowski, prof. dr hab.
  prof. emeryt. IBL
 34. Michał Zasada, dr hab., prof. SGGW
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 35. Tomasz Żylicz, prof. dr hab.
  Uniwersytet Warszawski
Translate »