Lista recenzentów 2015

 1. Sławomir Władysław Ambroży, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków
 2. Anna Barszcz, prof. dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 3. Władysław Barzdajn, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 4. Jan Bodziarczyk, dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 5. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 6. Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 7. Adam Byk, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 8. Józef Chojnicki, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 9. Paweł Czarnota, dr hab.
  Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 10. Monika Dering, dr
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 11. Małgorzata Falencka-Jabłońska, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 12. Sławomir Gonet, prof. dr hab.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 13. Mariusz Hachułka, dr
  Uniwersytet Łódzki, Łódź
 14. Jacek Hilszczański, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 15. Krzysztof Jabłoński, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 16. Roman Jaszczak, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 17. Marcin Kadej, dr inż.
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 18. Piotr Karolewski, prof. dr hab.
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 19. Jan Kowalczyk, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 20. Wojciech Kowalkowski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 21. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 22. Anna Kożuch, dr inż.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 23. Tomasz Leski, dr hab.
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 24. Monika Litkowiec, dr
  Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 25. Jan Matras, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 26. Piotr Mederski, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 27. Jerzy Modrzyński, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 28. Leszek Orlikowski, prof. dr hab.
  Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 29. Rafał Paluch, dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
 30. Edward Pierzgalski, prof. dr hab.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 31. Ewa Ratajczak, prof. dr hab.
  Instytut Technologii Drewna, Poznań
 32. Piotr Robakowski, prof. dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 33. Stanisław Rolbiecki, prof. dr hab.
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 34. Jerzy Romanowski, dr hab.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 35. Kinga Skrzyszewska, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 36. Andrzej Szczepkowski, dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 37. Stefan Szczukowski, prof. dr hab.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 38. Iwona Szyp-Borowska, dr
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 39. Lucyna Śliwa, dr hab.
  Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków
 40. Stefan Tarasiuk, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 41. Anna Tomczyk, prof. dr hab.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 42. Tadeusz Tylkowski, dr hab.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 43. Piotr Wężyk, dr hab.
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
 44. Małgorzata Woźnicka, dr inż.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 45. Józef Wójcik, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 46. Tadeusz Zachara, dr inż.
  Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 47. Piotr Zaniewski, dr
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 48. Jacek Ignacy Zientarski, dr inż.
  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 49. Karol Zub, dr hab.
  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
 50. Maciej Zwydak, dr
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Translate »