Lista recenzentów

Lista recenzentów Leśne Prace Badawcze (ISSN 1732-9442 w wersji papierowej do 2022 roku i w wersji elektronicznej – ISSN 2082-8926)
Leśne Prace Badawcze wyrażają szczere podziękowania wszystkim osobom, które recenzowały artykuły nadesłane do naszego kwartalnika.

Lista recenzentów 2020

Lista recenzentów Leśne Prace Badawcze (ISSN 1732-9442) Leśne Prace Badawcze wyrażają szczere podziękowania niżej wymienionym osobom, które recenzowały artykuły nadesłane do naszego kwartalnika w okresie IV kw. 2019 – III kw. 2020 r. List of reviewers Leśne Prace Badawcze ( Forest Research Papers ) (ISSN 1732-9442) Forest Research Papers sincerely expresses gratitude to the following […]

Lista recenzentów 2019

Krzysztof Adamowicz, dr hab. inż. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Oleg Aleksandrowicz, prof. dr hab. Akademia Pomorska, Słupsk Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Jacek Grzegorz Banach, dr inż. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Ewa Błońska, dr hab. inż. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, […]

Lista recenzentów 2018

Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Bogdan Bąk, dr inż. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz Tomasz Berezowski, dr inż. Politechnika Gdańska, Gdańsk Szymon Bijak, dr Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Arkadiusz Bruchwald, prof. dr hab. Instytut Badawczy Leśnictwa, […]

Lista recenzentów 2017

Krzysztof Adamowicz, dr hab. inż. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Radomir Bałazy, mgr inż. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Mariusz Bembenek, dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Krzysztof Będkowski, dr hab. inż. Uniwersytet Łódzki, Łódź Sergii Boiko, dr inż. Uniwersytet […]

Lista recenzentów 2016

Krzysztof Adamowicz, dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Dariusz Anderwald, mgr Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Jacek Banach, dr inż. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków Piotr Banaszczak, mgr inż. Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rogów […]

Lista recenzentów 2015

Sławomir Władysław Ambroży, dr inż. Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków Anna Barszcz, prof. dr hab. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Jan Bodziarczyk, dr hab. inż. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Włodzimierz Buraczyk, dr hab. Szkoła Główna […]

Lista recenzentów 2014

Krzysztof Adamowicz, dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Tomasz Andrzej Pawłowski, dr hab. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Stanisław Bałazy, prof. dr hab. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań […]

Lista recenzentów 2013

Krzysztof Adamowicz, dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Jacek Banach, dr Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Anna Barszcz, prof. dr hab. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Krzysztof Będkowski, dr hab. inż., prof. SGGW […]

Lista recenzentów 2012

Krzysztof Adamowicz, dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Anna Barszcz, prof. dr hab. inż. Uniwersytet Rolniczy, Kraków Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Eugeniusz Bernadzki, prof. dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Jan Czesław […]

Lista recenzentów 2011

Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Jan Czesław Bodziarczyk, dr inż. Uniwersytet Rolniczy, Kraków Leszek Bolibok, dr inż. Szkoła GArkadiusz łówna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Jakub Borkowski, dr hab. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary Bruchwald, prof. dr hab. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary Bogdan Brzeziecki, prof. […]

Lista recenzentów

Lista recenzentów Leśne Prace Badawcze (ISSN 1732-9442 w wersji papierowej do 2022 roku i w wersji elektronicznej – ISSN 2082-8926) Leśne Prace Badawcze wyrażają szczere podziękowania wszystkim osobom, które recenzowały artykuły nadesłane do naszego kwartalnika.

Translate »