Las Polski

2009 rok

Nie chcemy wygrać z przyrodą

W dniu 15 stycznia 2009 r. w IBL w Sękocinie Starym odbyło się seminarium "Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - zagrożenie, nadzieja".

Przeczytaj artykuł:

Jakość nasion lipy drobnolistnej

Wyniki oceny nasion lipy drobnolistnej, prowadzonej w latach 1995-2007, pozwalają na podanie kilku faktów...

Przeczytaj artykuł:

Wielofunkcyjne, a może wielocelowe?

Jak pogodzić rolę produkcyjną lasu z ochroną przyrody? Czy każdy las może pełnić wiele funkcji jednocześnie i przez wiele lat?

Przeczytaj artykuł:

Pasje Profesora Andrzeja Kolka

Dorobek naukowy profesora Andrzeja Kolka jest powszechnie znany. Przepracował niemal pól wieku w IBL i jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie ochrony lasu.

Przeczytaj artykuł:

Wschodząca gwiazda plantacji

Zakładanie plantacyjnych upraw świerka w skróconym do 40 lat cyklu produkcyjnym umożliwiłoby produkcję poza lasem drewna dla potrzeb przemysłu celulozowo-papierniczego, płytowego oraz energetyki.

Przeczytaj artykuł:

Szast i leśnictwo jutra

O potrzebie zmian w polskim leśnictwie wynikających z doświadczeń na powierzchni pohuraganowej w Puszczy Piskiej mówi prof. dr hab. Kazimierz Rykowski z Zakładu Ekologii Leśnej i łowiectwa IBL...

Przeczytaj artykuł:

Fytoftoroza atakuje

Nowe, inwazyjne gatunki Phytophthora, zagrażają szkółkom i drzewostanom...

Przeczytaj artykuł:

"Wojciech" dołączył do elity

Selekcja indywidualna, bazująca na wyborze pojedynczych, najlepszych w populacjach drzew i późniejszym wykorzystaniu ich jako bazy nasiennej, jest w lasach polskich jedynie uzupełnieniem zasadniczego kierunku - selekcji populacyjnej.

Przeczytaj artykuł:

2010 rok

Grzybem w pędraka

Czy pędraki chrabąszczy będzie się zwalczało za pomocą grzyba Beauveria brongniartii?

Przeczytaj artykuł:

Grzybowe choroby infekcyjne w ubiegłym roku

Spośród chorób grzybowych, które dotykały drzewostany Lasów Państwowych w zeszłym roku, największy udział miały huba korzeni i opieńkowa zgnilizna korzeni (łącznie ćwierć miliona hektarów).

Przeczytaj artykuł:

Pożary w systemie

Opracowanie i wdrożenie w Polsce Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (KSIOPL) wynika z konieczności wypełnienia wymogów jednej z rezolucji Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie.

Przeczytaj artykuł:

Ochrona kosztuje

Tegoroczna Zimowa Szkoła Leśna IBL była w całości poświęcona tematyce ochrony przyrody. Trzydniowe "lekcje" w Sękocinie, siedzibie Instytutu, dowiodły, że dziś jest to temat dla polskiego leśnictwa kluczowy.

Przeczytaj artykuł:

Inspiracje z lasu i drewna

Miejscy ekstremiści

Przez Polskę przeszła katastrofalna fala powodziowa, ale już wkrótce mogą nadejść letnie susze. Z pewnością będą cierpieć drzewa leśne, ale te rosnące w miastach.

Przeczytaj artykuł:

Urządzanie na nowo

Odnowiona Instrukcja urządzania lasu ma uporządkować procesy związane z urządzaniem lasu w nowych realiach.

Przeczytaj artykuł:

Kornik namierzony satelitarnie

Zdjęcia lotnicze wkraczają powoli na nowe poligony zastosowań. Nie są już tylko dobrym materiałem do prac urządzeniowych, ale stają się bazą do bardziej skomplikowanych analiz.

Przeczytaj artykuł:

Nauka kosztuje

W stronę samodzielności

O europejskich modelach gospodarstwa leśnego, reformach podejmowanych w rożnych krajach, o kierunkach ewentualnych zmian w strukturze organizacyjnej i ekonomicznej LP mówi prof. Andrzej Klocek.

Przeczytaj artykuł:

2011 rok

Kronika ogniem pisana

Badanie przeszłości lasu to dziedzina, która nie jest zbyt powszechna. Jeszcze rzadziej spotykamy analizy dotyczące historii pożarów leśnych.

Przeczytaj artykuł:

Gen zdradzi złodzieja

Wykorzystanie analizy DNA to metoda często wykorzystywana w sądownictwie i kryminalistyce. Dzięki opracowaniu metodyki takich badań dla sześciu rodzajów drzew leśnych, kwestia identyfikacji skradzionego drewna staje się coraz prostsza.

Przeczytaj artykuł:

Z ekonomii do ekologii

Liczne funkcje pozaprodukcyjne, jakie przejmują Lasy Państwowe, oznaczają koszty. Na razie jedno "eko" (ekonomia) zapewnia środki na drugie "eko" (ekologię). Czy będzie tak zawsze?

Przeczytaj artykuł:

Ku europejskiej konwencji o ochronie lasów

Szósta Konferencja Ministerialna na temat Ochrony Lasów w Europie otworzyła nowy rozdział w procesie kształtowania polityki leśnej naszego kontynentu.

Przeczytaj artykuł:

Strategie dla lasów

Tegoroczny 111. Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego gościł w murach Instytutu Badawczego Leśnictwa. Trzydniowe (8-10 września) spotkanie odbywało się pod hasłem "Lasy Polski, Europy i świata".

Przeczytaj artykuł:

Las bez granic

Wymiana doświadczeń pomiędzy sąsiadami jest kwestią niebywale ważną i przydatną. Zawsze bowiem przy tej okazji można się od siebie wiele nauczyć. Konferencja w Eberswalde jest tego najlepszym przykładem.

Przeczytaj artykuł:

Plantacje nasienne

Plantacje nasienne to stosunkowo nowe zagadnienie i dopiero poznawane w polskim leśnictwie. Jednak prowadzone badania pozwalają mieć nadzieję na wzrost ich znaczenia.

Przeczytaj artykuł:

Reaktywacja topoli

Na całym świecie obserwuje się coraz szybszy rozwój plantacji drzew szybko rosnących. W latach 1990-2000 ich powierzchnia corocznie wzrastała średnio o 3 mln hektarów.

Przeczytaj artykuł:

2012 rok

Czy pomogą fosforyny?

Zjawisko zamierania jesionu to nowa choroba powodująca masową śmiertelność drzew, a w leśnictwie doprowadziła do zaniechania hodowli tego gatunku.

Przeczytaj artykuł:

Zainfekowane

Infekcyjne choroby grzybowe notowane w Lasach Państwowych od lat stanowią problem. Cieszyć może fakt, że obserwowany trend wskazuje na pewną stabilizację.

Przeczytaj artykuł:

Fot. A. Sawicki

Bądźmy czujni!

Czy nasilenie pożarów w lasach podlega cykliczności? Z tym pytaniem redakcja "Lasu Polskiego" zwróciła się do Mirosława Kwiatkowskiego z IBL.

Przeczytaj artykuł:

Europa walczy z nielegalnym drewnem

Do tej pory jedynym krajem, który wprowadził prawo zapobiegające importowi nielegalnie pozyskanego surowca drzewnego, było USA.

Przeczytaj artykuł:

Odnowienia naturalne dziś i jutro

Wyniki pierwszego 5-letniego cyklu pomiarowego przeprowadzonego w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu pokazują, że powierzchnia odnowień naturalnych w Polsce jest dużo większa, niż wynikałoby to z SILP.

Przeczytaj artykuł:

Regionalizacja jest realna

Wielu krytyków "Leśnej regionalizacji nasiennej dla nasion i sadzonek w Polsce" odbiera ją jako ograniczenie możliwości swojego działania.

Przeczytaj artykuł:

Dyskutujemy o zasięgach

W Instytucie Badawczym Leśnictwa o weryfikacji zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew...

Przeczytaj artykuł:

Reakcje jodły na uszkodzenia od przymrozków

Dotychczasowa selekcja nie dawała odpowiedzi na pytanie o wartość genetyczną i jakość hodowlaną potomstwa leśnego materiału podstawowego.

Przeczytaj artykuł:

Surowiec do przerobu poszukiwany

Jak rysuje się przyszłość wykorzystania drewna do celów energetycznych? Baza surowcowa już dziś nie jest w stanie zaspokoić popytu, a zainteresowanie przemysłu jest coraz większe.

Przeczytaj artykuł:

2013 rok

Powstaje Narodowy Program Leśny

"Las Polski" nr 2013/3

Cztery kolory testowania

"Las Polski" nr 2013/3

Wpływ gospodarki na stan ochrony siedlisk przyrodniczych

"Las Polski" nr 2013/3

Powierzchnia testowania - instrukcja obsługi

"Las Polski" nr 2013/5

Leśny materiał testowany

"Las Polski" nr 2013/6

Narodowy Program Leśny okiem ministra

"Las Polski" nr 2013/12

Oszacować niemierzalne

"Las Polski" nr 2013/19

2014 rok

Leśny mikrokosmos

"Las Polski" nr 2014/2, str. 21

Leśna archeologia laserowa

"Las Polski" nr 2014/4, str. 22-23

Oral history w lasach

"Las Polski" nr 2014/6, str. 10-11

Leśna archeologia laserowa

"Las Polski" nr 2014/6, str. 20-21

Leśne Centrum Informacji - gotowi do działania

"Las Polski" nr 2014/8, str. 12

2015 rok

85 lat w służbie leśnictwu

"Las Polski" nr 2015/12

Współpraca z IBL oczami praktyków

"Las Polski" nr 2015/12

Jeleń niezgody

"Las Polski" nr 2015/12

Drewnojady czyli skąd bierze się kariera zgniotka

"Las Polski" nr 2015/12

Współdziałanie dla lasów

"Las Polski" nr 2015/12

Jubileusz 85-lecia IBL. Instytut potrafi świętować!

"Las Polski" nr 2015/13-14

Co dalej z Narodowym Programem Leśnym?

"Las Polski" nr 2015/13-14

NPL nie powinien zostać pułkownikiem

"Las Polski" nr 2015/17

Jak zmieniły się lasy w ostatnim ćwierćwieczu?

"Las Polski" nr 2015/19

Geoinformatyka w praktyce leśnej

"Las Polski" nr 2015/21

Strategia Lasów Państwowych w świetle oczekiwań NPL

"Las Polski" nr 2015/22

Rak jodły - szkoda realna czy wizualna?

"Las Polski" nr 2015/24

Drzewa w obliczu zmian klimatu

"Las Polski" nr 2015/24

Co w glebie 'piszczy'?

"Las Polski" nr 2015/24

70 lat górskiego IBL

"Las Polski" nr 2015/24

Powierzchnia lasów. Definicja definicji nierówna

"Las Polski" nr 2015/24

2016 rok

Pochłanianie CO2 przez lasy

"Las Polski" nr 2016/3

O przydatności prac nad Narodowym Programem Leśnym

"Las Polski" nr 2016/3

Wspomnienia Kazimierza Orłosia. Saga rodziny z leśnictwem w tle

"Las Polski" nr 2016/4

Ciąć albo nie ciąć - czyli Hamlet we wsi Białowieża

"Las Polski" nr 2016/4

Kornik drukarz - zwalczać czy przeczekać?

"Las Polski" nr 2016/4

Seminaria IBL - Czego szukają jelenie?

"Las Polski" nr 2016/8

Pustynie industriogenne - trudny przeciwnik

"Las Polski" nr 2016/10

Dokąd zaprowadzi nas inwentaryzacja zwierzyny?

"Las Polski" nr 2016/12

Narodowy. Czytaj: apolityczny i społecznie akceptowany

"Las Polski" nr 2016/12

Las przyszłości a modelowanie klimatu

"Las Polski" nr 2016/12

Eksperyment z udziałem popielic

"Las Polski" nr 2016/13-14

Leśne Big Data

"Las Polski" nr 2016/18

Teledetekcja w praktyce leśnej - o wdrożeniowym projekcie REMBIOFOR

"Las Polski" nr 2016/18

Co IBL bada w Sudetach i Beskidach?

"Las Polski" nr 2016/18

XX Festiwal Nauki - IBL dla młodych (i starszych) naukowców

"Las Polski" nr 2016/20

2017 rok

Archeologiczne ciekawostki w Puszczy Białowieskiej

"Las Polski" nr 2017/2

Instytuty Badawcze. Współpraca branż

"Las Polski" nr 2017/3

Nowy pomysł na szeliniaka

"Las Polski" nr 2017/3

Co dalej z polskim łowiectwem?

"Las Polski" nr 2017/6

Przed nami trudne wyzwania

"Las Polski" nr 2017/7

Lasy Państwowe jako przedsiębiorca

"Las Polski" nr 2017/7

Świerk w Puszczy Białowieskiej - historia zapisana w genach

"Las Polski" nr 2017/8

Co nam mówią pożarzyska?

"Las Polski" nr 2017/8

O lesie wielofunkcyjnym raz jeszcze

"Las Polski" nr 2017/19

Prognozowanie zagrożenia drzewostanów dębowych

"Las Polski" nr 2017/21

Centrum na miarę XXI wieku

"Las Polski" nr 2017/22

2018 rok

Jak zoptymalizować las?

"Las Polski " nr 2018/23

Jaki jest rzeczywisty stan zdrowotny naszych drzewostanów?

"Las Polski " nr 2018/23

Translate »