Głos Lasu

2009 rok

Lata urodzaju - lepsza jakość nasion

W Lasach Państwowych istnieje obowiązek oceny jakości prawie wszystkich partii materiału siewnego.

Przeczytaj artykuł:

Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce

Podporządkowanie, przed ponad 150 laty, gospodarki leśnej regułom wolnego rynku...

Przeczytaj artykuł:

Las wielofunkcyjny, czyli jaki?

Leśnictwo wielofunkcyjne - stan obecny i przyszłość" to temat I sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL, która trwała od 17 do 19 marca 2009 r.

Przeczytaj artykuł:

Wiosna - pora budzenia się przyrody ze snu

Nie przez przypadek pierwszy dzień kalendarzowej wiosny (21 marca) jest równocześnie Światowym Dniem Leśnika.

Przeczytaj artykuł:

Foliofagi starszych drzewostanów sosnowych

W 2008 r. ogólna powierzchnia występowania najważniejszych foliofagów starszych drzewostanów sosonowych wyniosła ok. 226,5 tys. hektarów.

Przeczytaj artykuł:

Szkodliwe owady w lasach w 2008 roku

W ub. roku uszkodzenia spowodowane przez szkodniki korzeni zaobserwowano na ponad 27 tys. hektarów, w 224 nadleśnictwach.

Przeczytaj artykuł:

Linie elektronergetyczne w lasach a gospodarka leśna

Zobowiązania podatkowe za grunty pod liniami energetycznymi, a pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, bywają przedmiotem sporów sądowych.

Przeczytaj artykuł:

Bank danych o lasach

W dniu 23 czerwca 2009 r. w IBL w Sękocinie odbyło się seminarium, na którym przedstawiono wyniki prac zespołu zadaniowego zajmującego się bankiem danych o zasobach leśnych i stanie lasów.

Przeczytaj artykuł:

Modliszka o krok od Elektrowni Kozienice

Na początku sierpnia, podczas cyklicznych badań na stałych powierzchniach Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa IBL, w borze z 74-letnim drzewostanem sosnowym, dokonano ciekawego odkrycia...

Przeczytaj artykuł:

Spotkania czwartkowe w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Seminarium dotyczące nowych inwazyjnych gatunków Phytophthora, które odbyło się 1 października, zapoczątkowało cykl spotkań organizowanych przez IBL...

Przeczytaj artykuł:

Uprawy plantacyjne alternatywą?

Czy uprawa plantacyjna drzew szybko rosnących może być w Polsce panaceum na problemy surowcowe przemysłu drzewnego i jednocześnie nie być zaprzeczeniem leśnictwa wielofunkcyjnego?

Przeczytaj artykuł:

Drewno spoza lasu

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na surowiec drzewny rosną, umotywowane także względami ochrony środowiska, naciski na ograniczenie jego pozyskania w lasach.

Przeczytaj artykuł:

Zmiany ekoklimatu Puszczy Białowieskiej

W dniu 5 listopada 2009 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium poświęcone zmianom ekoklimatu Puszczy Białowieskiej.

Przeczytaj artykuł:

2010 rok

Rejestracja i stosowanie grzyba Phlebiopsis gigantea

Problem zagrożenia drzewostanów iglastych ze strony patogenów korzeni pozostaje aktualny. Wynika to w głównej mierze ze specyfiki procesu chorobowego, agresywności sprawcy i trwałości jego inokulum w środowisku glebowym.

Przeczytaj artykuł:

Klasyfikacja nadleśnictw

Niedawno Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL skończył badania dotyczące klasyfikacji nadleśnictw zależnie od efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi oraz ekonomicznymi, które zlecone były przez DGLP.

Przeczytaj artykuł:

Nasiona czeresni ptasiej - zbiór, ocena i siew

Coraz większe zainteresowanie czereśnią ptasią w ostatnich latach stworzyło popyt na jej szczególnie cenne genotypy, które w przyszłości będą wykorzystywane do zakładania plantacji dostarczających drewno.

Przeczytaj artykuł:

Walka z chrabąszczami coraz trudniejsza

"Ograniczanie liczebności pędraków chrabąszczy z wykorzystaniem bezpiecznych dla środowiska biopreparatów z owadobójczym grzybem Beauveria brongniartii" to tytuł kolejnego z cyklicznych spotkań organizowanych przez IBL.

Przeczytaj artykuł:

Konferencja nasienna

11 lutego 2010 r. przedstawiciele Lasów Państwowych i świata nauki spotkali się w Sękocinie na konferencji pt. „Potrzeby i możliwości zmian obszarów regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego oraz wykorzystanie leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia".

Przeczytaj artykuł:

Dęby pod okapem drzewostanu - czy warto je wykorzystać?

4 lutego 2010 r. w IBL odbyło się kolejne cykliczne seminarium naukowe, tym razem poświęcone wzrostowi, rozwojowi i gospodarczemu wykorzystaniu dolnych warstw dębu szypułkowego w drzewostanach sosnowych.

Przeczytaj artykuł:

Drzewa leśne - aklimatyzacja do stresów środowiskowych

10 marca 2010 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym odbyło się seminarium nt. "Możliwości aplikacji pomiarów fluorescencji chlorofilu w ocenie adaptacji drzew leśnych do stresów środowiskowych".

Przeczytaj artykuł:

Foliofagi starszych drzewostanów sosnowych

W 2009 r. ogólna powierzchnia występowania najważniejszych foliofagów starszych drzewostanów sosnowych wyniosła 76,6 tys. ha (o 66% mniej w porównaniu z 2008 r.).

Przeczytaj artykuł:

Związki polsko-gruzińskie

Wyniki konkursu "Pomoc zagraniczna 2010" dały zielone światło projektowi kontynuującemu rozpoczętą w 2009 r. współpracę pomiędzy leśnictwem polskim a gruzińskim.

Przeczytaj artykuł:

Wystawa prac uczniów z Garbatki

Badania genetyczne drzew leśnych

Szkodniki korzeni i inne

Wiosną 2010 r. na powierzchniach objętych kontrolą zapęd raczenia w roku poprzednim przewiduje się ograniczanie występowania szkodników korzeni na 1753 ha w 255 nadleśnictwach.

Przeczytaj artykuł:

Niedrzewna produkcja leśna w krajach europejskich

Pod takim hasłem odbyło się 20 maja kolejne seminarium zorganizowane przez IBL, poświęcone prezentacji badań naukowych oraz ich przydatności w praktyce leśnej.

Przeczytaj artykuł:

Jan Milewski - leśnik konsekwentny

7 września 2010 r. w Nadleśnictwie Myszyniec odbyła się konferencja naukowa poświęcona Janowi Milewskiemu (1895-1983) - leśnikowi i pracownikowi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Przeczytaj artykuł:

Biomasa z plantacji

Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej przewiduje ciągły wzrost ich wkładu do bilansu energetycznego krajów członkowskich.

Przeczytaj artykuł:

Gatunki roślin inwazyjnych w lasach

Człowiek, działając często wbrew prawom przyrody, stara się ją - zgodnie ze swym planem - "wzbogacać", nie przewidując jednak skutków, jakie działanie to może przynieść w przyszłości.

Przeczytaj artykuł:

Współpracy ciąg dalszy

Na początku czerwca na terenie RDLP w Krośnie gościła ośmioosobowa delegacja leśników z Gruzji. Wizyta była częścią projektu kontynuowanego od 2009 roku.

Przeczytaj artykuł:

Ochrona lasu w Polsce - wczoraj, dziś i jutro

To hasło konferencji zorganizowanej w końcu października przez Komisję Ochrony Zasobów Leśnych PTL, IBL oraz RDLP w Warszawie.

Przeczytaj artykuł:

Polskie trufle

Czy mają szansę zagościć na polskich stołach? Wielu czytelników przyjmie zapewne ze zdziwieniem to pytanie i odpowie, że przecież w Polsce trufle nie rosną.

Przeczytaj artykuł:

Monitoring

Monitoring Glos

2011 rok

Żołędzie dębu czerwonego

Jednym z obcych gatunków drzew hodowanych do niedawna pospolicie w Polsce był dąb czerwony (Quercus rubra L.).

Przeczytaj artykuł:

Kodeks dobrych praktyk w leśnictwie

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie gotowy tzw. Kodeks dobrych praktyk w leśnictwie.

Przeczytaj artykuł:

Czas dominacji ochrony przyrody

Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej ochrona przyrody, rozumiana jako brak lub maksymalne ograniczenie jakichkolwiek ingerencji człowieka w ekosystemy leśne, obejmuje coraz większe ich obszary.

Przeczytaj artykuł:

Kronika puszczy

Foliofagi starszych drzewostanów sosnowych

W 2010 roku najważniejsze foliofagi starszych drzewostanów sosnowych występowały na ok. 78,2 tys. ha, czyli na powierzchnio 2% większej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przeczytaj artykuł:

Powierzchnie doświadczalne profesora Szwappacha

Ponad 100 lat temu w Niemczech, na terenach ówczesnych Prus i Brandenburgii rozpoczęto realizację niezwykle ważnego, co można stwierdzić po latach, leśnego projektu badawczego.

Przeczytaj artykuł:

Lasy gorskie

GL PTL

GL PHL

Otwarte przestrzenie w lesie

Są jednym z najważniejszych elementów różnorodności leśnego krajobrazu. Tworzy je sama natura lub człowiek, który stara się ją naśladować.

Przeczytaj artykuł:

Lasy Europy w liczbach

W ostatnich 20 latach w Europie przybyło 17 mln hektarów lasów, a zasobność drzewostanów tego kontynentu wzrosła o prawie 9 mld m sześc. drewna.

Przeczytaj artykuł:

2012 rok

Szkody od śniegu

W klimatyczno-siedliskowych warunkach Polski szkody od śniegu to tylko około 15% wszystkich szkód atmosferycznych liczonych miąższością uszkodzonych drzew.

Przeczytaj artykuł:

Natura 2000 w Polsce. Fakty i mity

Prowadzenie nowej formy ochrony przyrody w postaci obszarów Natura 2000 nałożyło na Polskę dodatkowe zobowiązania formalno-prawne.

Przeczytaj artykuł:

2015 rok

Jodły na placówkach

"Głos Lasu" nr 2015/01

Zmiany potrzebne od zaraz

"Głos Lasu" nr 2015/03

Sposób na kornika

"Głos Lasu" nr 2015/03

Dobroczynny ogień

"Głos Lasu" nr 2015/03

2016 rok

Blokada etatu cięć to był strzał w stopę

"Głos Lasu" nr 2016/2

Gdy powieje za mocno

"Głos Lasu" nr 2016/2

Leśnictwo dla klimatu

"Głos Lasu" nr 2016/2

Kolej na lipę?

"Głos Lasu" nr 2016/3

Pod znakiem ochrony lasu

"Głos Lasu" nr 2016/4

Jak bliskie są lasy Polakom?

"Głos Lasu" nr 2016/4

Tory w sercu puszczy

"Głos Lasu" nr 2016/5

Natura uczy pokory

"Głos Lasu" nr 2016/6

Analizy teledetekcyjne w Puszczy Białowieskiej

"Głos Lasu" nr 2016/7-8

Przyszłość, od której nie ma odwrotu

"Głos Lasu" nr 2016/7-8

Hodowlane dylematy (1)

"Głos Lasu" nr 2016/7-8

Hodowlane dylematy (2)

"Głos Lasu" nr 2016/9

Jaki patogen?

"Głos Lasu" nr 2016/12

Już nie tak wydajne

"Głos Lasu" nr 2016/12

Deabata o lasach

"Głos Lasu" nr 2016/12

2017 rok

Z uwagą na brzozę

"Głos Lasu" nr 2017/4

Odkrywane światłem lasera

"Głos Lasu " nr 2017/4

Translate »