Komitety

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

Rada programowa

Przewodniczący

 
dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL

Członkowie


mgr Michał Graczyk


prof. dr hab. Jacek Hilszczański


mgr inż. Jerzy Fijas

 
dr inż. Janusz Dawidziuk


prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński


prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska


prof. dr hab. Piotr Łakomy


prof. dr hab. Jarosław Socha


dr inż. Krzysztof Janeczko


mgr inż. Jacek Przypaśniak


mgr inż. Aldona Perlińska


mgr inż. Krzysztof Rostek


mgr inż. Jan Tabor


dr inż. Wojciech Gil

Komitet organizacyjny

Przewodniczący

 
mgr Marta Siebyła

Członkowie


dr inż. Joanna Szewczykiewicz


dr inż. Wojciech Gil

Translate »