Program

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA PRZY IBL 

XIV Sesja

Osiągnięcia leśnictwa polskiego w świetle rozwoju nauk leśnych

 

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, 12–14 marca 2024 r.

DZIEŃ PIERWSZY 12.03.20

 

09:00-09:45
Rejestracja uczestników

BLOK I. Kamienie milowe w rozwoju leśnictwa w Polsce

09:45-10:00
Otwarcie i przywitanie uczestników – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa

10:00-10:20
Rozwój Lasów Państwowych w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno–gospodarczych
mgr inż. Jerzy Fijas (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
dr hab. Adam Kaliszewski (Instytut Badawczy Leśnictwa)

10:20-10:40
Ewolucja hodowli lasu w oparciu o badania naukowe
mgr inż. Krzysztof Rostek (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
prof. Stanisław Drozdowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

10:40-11.00
Rola planowania urządzeniowego i wyzwania
mgr inż. Jacek Przypaśniak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
dr inż. Janusz Dawidziuk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

11:00-11:20
Znaczenie Lasów Państwowych w kształtowaniu systemu ochrony przyrody w Polsce
Edyta Kostańczuk (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

11:20-11:40
Ochrona lasu i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie polskim
mgr inż. Aldona Perlińska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
prof. Iwona Skrzecz (Instytut Badawczy Leśnictwa
dr hab. Ryszard Szczygieł (Instytut Badawczy Leśnictwa)

11:40-12:00
Przerwa kawowa

12:00-13:30
Panel dyskusyjny: prezentujący w I bloku

13:30-14:30
Obiad

BLOK II. Funkcjonowanie Lasów Państwowych w otoczeniu społeczno – gospodarczym

14:30-14:50
Współpraca między Lasami Państwowymi a parkami narodowymi i krajobrazowymi
dr Jan Reklewski (Świętokrzyski Park Narodowy)
Tomasz Hałatkiewicz (Zespół Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych)
Sylwester Chołast (Zespół Mazowieckich Parków Krajobrazowych)

14:50-15:10
Waloryzacja usług ekosystemowych w zarządzaniu lasami
dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr hab. Piotr Gołos (Instytut Badawczy Leśnictwa)

15:10-15:30
Branża płyt drewnopochodnych w Polsce wobec nowych wyzwań
dr inż. Jędrzej Kasprzak (Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych)

15:30-15:50
Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w ochronie przeciwpożarowej lasu Polsce
mł. bryg. Arkadiusz Kaniak (Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze)

15:50-16.10
Działalność leśnych towarzystw i stowarzyszeń na rzecz leśnictwa i Lasów Państwowych
prof. Andrzej Grzywacz (Polskie Towarzystwo Leśne)
dr Andrzej Kundzewicz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa)
dr inż. Jacek Sagan (Ruch Obrony Lasów Polskich)
mgr inż. Robert Wielkowski (Towarzystwo Przyjaciół Lasu)

16:10-16:30
Przerwa kawowa

16:30-16:50
Gospodarowanie populacjami zwierzyny we współpracy Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego
dr hab. Marian Flis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

16:50-17:10
Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – problemy i wzywania
Mirosław Koźlakiewicz (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)
Adam Dominiecki (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)
Marek Geszprych (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)

17:10-17:30
Unijne strategie, krajowa polityka, leśne swary. Czy leci z nami pilot?
dr Antoni Kostka (Centrum Strategii Środowiskowych)

17:30-19:00
Panel dyskusyjny: prezentujący w II bloku

20.00-24.00
Uroczysta kolacja

DZIEŃ DRUGI 13.03.2024

 
BLOK III. Nauki leśne w kształtowaniu dorobku leśnictwa

9:00-9:20
Osiągnięcia nauk leśnych z zakresu zarządzania zasobami leśnymi i wyzwania na przyszłość
prof. Jarosław Socha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

9:20-9:40
Hodowla lasu w kształtowaniu ekosystemów leśnych
dr inż. Jan Łukaszewicz (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr inż. Wojciech Gil (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr inż. Tadeusz Zachara (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr hab. Wojciech Kowalkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

9:40-10:00
Integracja programów ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej
dr hab. Jan Kowalczyk (Instytut Badawczy Leśnictwa)
mgr inż. Jerzyna Kojder (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

10:00-10:20
Wkład nauki w rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej lasu
dr hab. Ryszard Szczygieł (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr inż. Łukasz Tyburski (Instytut Badawczy Leśnictwa)

10:20-10:40
Wkład nauki w rozwój ochrony lasu w Polsce
prof. dr hab. Iwona Skrzecz (Instytut Badawczy Leśnictwa)
prof. dr hab. Wojciech Grodzki (Instytut Badawczy Leśnictwa)
prof. dr hab. Jerzy Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
prof. dr hab. inż. Robert Jankowiak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr hab. inż. Piotr Bilański (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

10:40-11:00
Przerwa kawowa

11:00-11:20
Rozwój metod inwentaryzacji stanu zasobów drzewnych w lasach
dr inż. Stanisław Zajączkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
dr inż. Bożydar Neroj (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

11:20-11:40
Rola nauki w opracowywaniu metod inwentaryzacji
prof. Stanisław Miścicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

11:40-12:00
Zastosowanie wyników badań nad zwierzyną w praktyce leśnej i łowieckiej
dr hab. Zbigniew Borowski (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr hab. Jakub Borkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
mgr inż. Jan Błaszczyk (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

12:00-12:20
Konsekwencje zmian klimatu dla gospodarki leśnej
dr hab. Marzena Niemczyk (Instytut Badawczy Leśnictwa)

12:20-12:40
Ewolucja i współczesne znaczenie ochrony przyrody w Lasach Państwowych
dr hab. Ewa Referowska-Chodak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

12:40-13:00
Zmiany w funkcjonowaniu Lasów Państwowych po rewizji standardów certyfikacji wg PEFC w 2023 roku
dr inż. Jarosław Oktaba (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

13:00-14:00
Obiad

14:00-14:20
Nowoczesne technologie teledetekcyjne w leśnictwie
dr inż. Emilia Wiśniewska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

14:20-14:40
Rozpoznanie siedliskowe jako podstawa planowania gospodarki leśnej i ochrony zasobów przyrodniczych w lasach
dr hab. Janusz Czerepko (Instytut Badawczy Leśnictwa)
mgr inż. Jan Tabor (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
mgr inż. Jacek Gardocki (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

14:40-15:00
Nasiennictwo leśne – wyzwania dla nauki i praktyki
prof. Ewelina Ratajczak (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)
dr Jan Suszka (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)

15:00-15:20
Hodowla selekcyjna w zrównoważonej gospodarce leśnej
dr hab. Daniel J. Chmura (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)
prof. Andrzej Lewandowski (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)
dr hab. Jacek Banach (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Jan Kowalczyk (Instytut Badawczy Leśnictwa)
dr hab. Wojciech Kowalkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr hab. Włodzimierz Buraczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

15:20-15:40
Przerwa kawowa

15:40-17:30
Panel dyskusyjny: prezentujący w III bloku

DZIEŃ TRZECI 14.03.2024

 
BLOK III c.d. Nauki leśne w kształtowaniu dorobku leśnictwa

9:00-9:20
Ewolucja metod edukacji leśnej i charakterystyka systemu
mgr inż. Jacek Zadura (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

9:20-9:40
Wybrane kierunki rozwoju turystyki w Lasach Państwowych
mgr inż. Kalina Juszczyk-Janiszewska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
dr Wioletta Kacprzyk (Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu)

9:40-10:00
Uboczne/niedrzewne użytkowanie lasu na przestrzeni historii Lasów Państwowych
dr hab. Paweł Staniszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

10:00-10:20
Cyfrowy pomiar drewna – możliwości najnowszych zastosowań pomiaru drewna opracowanych i ich implementacje w PGLLP
mgr inż. Maciej Piotrowski (Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina)
mgr inż. Karol Tomczak (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
mgr inż. Wojciech Szmyra (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile)
mgr inż. Wiesław Krzewina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu)

10:20-10:40
Ukraińskie Leśnictwo w dwa lata po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji rosyjskiej
prof. dr hab. Heorhiy Hrynyk (Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim)

10:40-11:00
Przerwa kawowa

11:00-12:40
Panel dyskusyjny – Quo Vadis Leśnictwo – wyzwania i perspektywy dla sektora leśnego

12:40-12:50
Wnioski z XIV Sesji ZSL

12:50-13:00
Zakończenie XIV Sesji ZSL, podziękowania, informacje organizacyjne

13:00-14:00
Obiad

Translate »