Publikacje

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

Informujemy o możliwości zamawiania papierowych wersji publikacji z poprzednich Sesji Zimowej Szkoły Leśnej w „SOWA Druk na życzenie”!
Publikacje z I, II i III Sesji ZSL dostępne są jedynie w formie papierowej. Referaty od IV Sesji ZSL można pobrać w formacie PDF klikając w zakładkę Zimowej Szkoły Leśnej, która odbyła się w danym roku:

Zimowa Szkoła Leśna 2009

Leśnictwo wielofunkcyjne - stan obecny i przyszłość

Zimowa Szkoła Leśna 2010

Problemy ochrony przyrody w lasach

Zimowa Szkoła Leśna 2011

Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030

ZImowa Szkoła Leśna 2012

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza

ZImowa Szkoła Leśna 2013

Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku

Zimowa Szkoła Leśna 2014

Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu

Zimowa Szkoła Leśna 2015

Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej

Zimowa Szkoła Leśna 2016

Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej

Zimowa Szkoła Leśna 2017

Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Zimowa Szkoła Leśna 2018

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie

Zimowa Szkoła Leśna 2019

Zastosowanie geomatyki w leśnictwie

Zimowa Szkoła Leśna 2022

Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne

Translate »