Historia

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary


XIII sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 14-16 marca 2023 r.
„Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE”


XII sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 15–17 marca 2022 r.
„Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne"


XI sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 12–14 marca 2019 r.
„Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie"


X sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 13–15 marca 2018 r.
„Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie"


VIII sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 15–17 marca 2016 r.
„Zagrożenia lasu i jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej"


VII sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 17–19 marca 2015 r.
„Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej"


VI sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 18–20 marca 2014 r.
„Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu"


V sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 19–21 marca 2013 r.
„Planowanie w gospodarstwie leśnym w XXI wieku"


IV sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 20–22 marca 2012 r.
„Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna"


III sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 15–17 marca 2011 r.
„Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030"


II sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 16–18 marca 2010 r.
„Problemy ochrony przyrody w lasach"


I sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 17–10 marca 2009 r.
„Leśnictwo wielofunkcyjne - stan obecny i przyszłość"

Translate »